Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  

Würthfondet

Würth Norge er en landsdekkende og lokal leverandør av verktøy og forbruksmateriell.

Vi får daglig henvendelser fra kunder og andre som ønsker lokal sponsing av idrettslag, motorsport, korps og så videre. Som en stor aktør i våre markeder har vi nedfelt i våre verdier at vi skal ta samfunnsansvar lokalt og regionalt. Nå ønsker vi også i større grad å gi sponsormidler til lokale formål innen idrett og kultur. Derfor har vi etablert Würthfondet, som skal stå for sponsing i lokalmiljøet.

Dette er et fond som vi håper vil gi mange barn og voksne mulighet til å dyrke idrett og kulturopplevelser. Vi har ikke de store summene og har ikke mulighet til å dekke store byggeprosjekter eller lignende. Vi ønsker å hjelpe mange med litt. Det er ofte ikke så mye som skal til for å bedre situasjonen og gi muligheter.

Tildelte midler i Würthfondet

Disse fikk tildelt midler for vår 2024:

 • Ulltang grendalag
 • Crosshjørtet MX Team
 • Helix NMBU
 • Nedre Eiker FA Speidergruppe
 • KNA Rudskogen
 • KFUM Fotball
 • Byggebransjens uropatrulie
 • Gjerstad Jeger og fiskeforening
 • Nærbø Idrettslag
 • Mekkegruppa Vesmar IL Kragerø
 • Bermingrud Racing

De som har blitt tildelt midler blir kontaktet.

Fakta om Würthfondet

Hvor ofte utdeles fondsmidlene: Hvert halvår.

Hvordan søke: Send inn elektronisk søknad via skjema under. Papirsøknader behandles ikke.

Søknadsfrist: 1. juni og 1. november.

Svar på søknad: Informasjon om hvem som har mottatt midler, blir lagt ut på vår webside senest to måneder etter at søknadsfristen er gått ut. Mottagere av midler mottar direkte svar fra oss.

Innholdet i søknaden: Vi må vite formål for søknaden og begrunnelse for hvorfor akkurat du/dere skal motta bidrag fra fondet. Hvis du fyller ut det digitale søknadsskjemaet som ligger under, får du automatisk med alle elementene vi ser etter i en søknad.

Størrelse på støtten: Fra 2.000 til 20.000 kroner. Vi kan bidra med utstyr (se utvalg under produkter og tjenester på www.wuerth.no) eller økonomiske midler.

Hvem kan søke

 • lokale frivillige idrettslag (ikke enkeltutøvere)
 • lokal motorsportteam
 • lokal kultur, grupper (korps, dans, teater osv., ikke enkeltutøvere)

Søknadsskjema

>