Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
sikkerhetsdatablader

Sikkerhetsdatablader

Oversikt over dine sikkerhetsdatablader

Helse, miljø og sikkerhet handler om tillit og trygghet for deg og dine kunder. På disse sidene finner du sikkerhetsdatablad for våre kjemiprodukter. De inneholder retningslinjer for forebygging av helseskader og ulykker ved bruk og håndtering av kjemikalier. Du kan også laste HMS datablad fra vår nettbutikk.

Som Würth-kunde har du tilgang til vårt nye digitale dokumentasjonssystem for kjemi. Man går inn på wuerth.no, trykker på fanen for sikkerhetsdatablader og logger seg på.

Alle kjemiproduktene som er kjøpt fra Würth Norge de siste 12 månedene kommer opp, og man kan hente det sikkerhetsdatabladet man ønsker.

Slik logger du på

Klikk deg inn på linken under, og fyll inn følgende:

- Bruker: Ditt kundenummer hos Würth Norge
- Passord: Ditt postnummer.

Dersom du ikke har bruker kan du trykke "fortsett uten å logge inn" og deretter søke etter produkter du ønsker å finne

Oversikt over dine sikkerhetsdatablader

Etter innlogging får du opp en liste som viser alle tilgjengelige sikkerhetsdatablader på kjemiprodukter som ditt firma har kjøpt de siste 12 måneder.

Tilgang til alle sikkerhetsdatablader fra Würth Norge

Under oversikten som viser dine kjøpte kjemiprodukter vil man finne en komplett liste over alle tilgjengelige sikkerhetsdatablader fra Würth Norge. Her kan man ta en titt på produkter man ikke handler i dag, men som kan være interessante for ditt firma.

Når det gjøres en oppdatering på ett av våre datablader vil det automatisk bli endret i din digitale oversikt. HMS- ansvarlig eller kontaktpersonen man har oppgitt, får også automatisk en e-post med nytt sikkerhetsdatablad.

NB! Husk at du oppgir kontaktperson til din Würth-kontakt slik at riktig person i firmaet får e-posten.

Ha en PC tilgjengelig for de ansatte og legg wuerth.no som snarvei. Hvis uhellet skulle være ute, kan alle ansatte gå rett inn i systemet, logge seg på og hente ut ønsket sikkerhetsdatablad.

Med det nye systemet er dine sikkerhetsdatablader alltid oppdatert!

Hva sier lovverket?

Informasjonen skal være gitt på norsk og være kortfattet og lett forståelig. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere som ikke behersker norsk, får tilstrekkelig skriftlig informasjon og opplæring ut fra opplysningene i stoffkartoteket. Arbeidsgiver har plikt til å ajourføre opplysninger når det foreligger endringer, avdekking av helseskadelige forhold, risikovurderinger o.l. som er vesentlige for å forebygge helseskader.

REACH-forskriften

Krav til Sikkerhetsdatablader: ”Leverandøren av et stoff eller en stoffblanding skal stille et sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakeren av stoffet eller stoffblandingen, dersom et stoff eller en stoffblanding oppfyller kriteriene for klassifisering som farlig stoff. Sikkerhetsdatabladet skal stilles til rådighet gratis, i papirutgave eller digital utgave.”

Forskrift om utførelse av arbeid: Stoffkartotek

§ 2-1. Krav om stoffkartotek ”Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de farlige kjemikaliene som kan medføre helsefare, deriblant de som dannes under prosesser i virksomheten. Stoffkartoteket skal opprettes før de farlige kjemikaliene dannes, fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten.”

Arbeidsmiljøloven

§4-5(4): "Virksomheten skal føre kartotek over farlige kjemikalier og biologisk materiale. Kartoteket skal blant annet opplyse om fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling. Beholdere og emballasje for kjemikalier og biologisk materiale skal være tydelig merket med navn, sammensetning og advarsel på norsk."