Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Å starte bilverksted er en drøm som kan gå i oppfyllelse med god planlegging og masse arbeid, men se opp for fellene underveis.</p>

#Service og tjenester

7 ting du bør tenke på når du skal starte bilverksted

Å starte bilverksted er en drøm som kan gå i oppfyllelse med god planlegging og masse arbeid, men se opp for fellene underveis.

Sigbjørn Tolo

Sigbjørn Tolo

ma., 16.01.2023

Har du planer om å starte eget bilverksted? Da bør du tenke på disse sju punktene før du virkeliggjør drømmen!

Å bygge og drive bilverksted er en drøm for mange. Med god planlegging og masse arbeid er kan den absolutt gå i oppfyllelse, men det er mange feller underveis. Vi har satt opp en liste over sju ting du bør tenke på når du planlegg å starte bilverkstedet.

1.HVA SLAGS KJØRETØY SKAL DU JOBBE MED – OG HVA SKAL DU GJØRE?

Alle kjøretøy trenger reparasjon og vedlikehold, og det finnes verksteder for alt fra mopeder til vogntog – og det er stor forskjell på dem. Alt fra bygningsareal, takhøyde, løftere, annet utstyr, verktøy og spesialrom må være tilpasset de kjøretøyene du skal jobbe med.

Og ikke bare det – kravene til et mekanisk verksted er andre enn kravene til karosseriverkstedet.

Skal du håndtere hydraulikk og bremser, elektronikk eller hjul, gjelder egne krav. Det samme om du skal jobbe med på- og ombygninger.

Nedenfor er en liste over typer av kjøretøyverksteder hentet fra forskrift om kjøretøyverksted. Alle verksteder må godkjennes, og i forskriftene finner du krav til de forskjellige typene.

 • Bilverksted – kjøretøyverksted som kan utføre alle typer arbeid på alle typer kjøretøy.
 • Bilverksted 01 – kjøretøyverksted som kan utføre alle typer arbeid på alle kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg, med unntak av de kjøretøyer som omfattes av kategoriene i bokstav e og l. Bilverksted 01 kan også godkjennes spesielt for arbeid på kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg og som er utstyrt med hydraulisk bremseanlegg.
 • Bilverksted 02 – kjøretøyverksted som kan utføre alle typer arbeid på alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500, men ikke over 7 500 kg, med unntak av de kjøretøyer som omfattes av kategoriene i bokstav e og l.
 • Bilverksted 03 – kjøretøyverksted som kan utføre alle typer arbeid på alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg, med unntak av de kjøretøyer som omfattes av kategoriene i bokstav e og l.
 • Motorsykkel- og mopedverksted - verksted som kan utføre arbeid på motorsykler og mopeder, herunder tre- og firehjuls motorsykler og mopeder.
 • Bilskadeverksted – verksted som kan utbedre skader på kjøretøys karosseri og/eller ramme.
 • Bilelektro-/drivstoffanleggverksted – verksted som skal utføre arbeid på kjøretøys elektriske anlegg og drivstoffanlegg.
 • Bilbremseverksted – verksted som kan utføre arbeid på kjøretøys bremseanlegg.
 • Bildieselverksted – verksted som kan utføre arbeid på kjøretøys drivstoffanlegg for dieseldrevet kjøretøy.
 • Hjulutrustningsverksted – verksted som kan utføre arbeid på kjøretøys hjulutrustning, inkludert dekk, slange, hjul, hjuloppheng, drivaksel/drivakselledd, hjulbrems og styring.
 • Påbyggerverksted – verksted som kan utføre påbyggings-, oppbyggings- og ombyggingsarbeid på kjøretøy i samsvar med kjøretøyfabrikantens anvisninger.
 • Traktorverksted – verksted som kan utføre alle typer arbeid på traktor og motorredskap som er konstruert for en hastighet på 50 km/h eller mer, tilhenger til traktor eller motorredskap samt tilhengere med påløpsbremseanlegg.

I tillegg trenger du spesiell tillatelse til å arbeide med for eksempel lys, campingvogner og gassdriftsanlegg. Sett deg godt inn i regelverket, og definer ditt arbeidsområde. Slik vil du ha et godt utgangspunkt for den videre planleggingen.

Last ned vår gratis guide: Planlegging av verksted

2. HVOR SKAL DU HEN? PLANLEGG BILVERKSTEDET FOR FREMTIDEN.

Når du har bestemt deg for et arbeidsområde og hva slags verksted du vil bygge, stopp opp et øyeblikk og tenk på fremtiden. Transportsektoren er i rivende teknologisk utvikling, og det kan være ting du ikke har tenkt på.

Skal du ta høyde for å jobbe med el-bil? Hva med hydrogendrevne kjøretøyer? Det kan virke fjernt i dag, men utviklingen går fort, og det er viktig iallfall å ha tenkt gjennom hvilke muligheter som finnes.

Det samme gjelder virksomhetens størrelse. Kanskje starter du ut med et par mann, men hva skjer om ett år eller to? Selv om det er viktig å ikke bygge for stort, med de kostnader det medfører, kan det bli dyrt å skulle bygge på etter kort tid.

3. HVORDAN ER MARKEDET DITT?

Hvor du skal drive og hvilke kunder du skal henvende deg til, er selvsagt avgjørende for hva slags verksted du vil lykkes med. Skal du jobbe med personmarkedet, er det viktig å vite litt om kundene dine. Skal du etablere deg i et område med husholdninger med høy eller lav inntekt? Det vil ha mye å si for hva slags kjøretøyer du kommer til å jobbe med og operasjoner du vil utføre, og for kundenes forventninger til pris og service.

Om du planlegger å jobbe med bedriftsmarkedet eller med nyttekjøretøyer, må du vite om det faktisk er et marked. Gjør forundersøkelser og oppsøk mulige storkunder for å få et inntrykk av deres behov, og ikke minst hvilken løsning de har i dag.

Kartlegg konkurrenter. Hvem er de, og hva driver de med? Er det hull i tilbudet som du kan fylle? Er det ander som tenker akkurat som deg og har etablert seg før deg? Skal du konkurrere på pris eller kvalitet? I Brønnøysundregistrene kan du finne regnskapstall for norske bedrifter, og det er lett å sjekke hvem som tjener penger og hvem som ikke gjør det.

En god forståelse av markedet du skal operere i, vil alltid være til stor hjelp. Let etter muligheter for inntjening basert på det du vet om dine nåværende og fremtidige kunder.

4. FINN GODE INNTEKTSKILDER

Det blir stadig vanskeligere å fylle arbeidstiden med fakturerbare timer. Ofte dreier det seg om feilsøking og skifte av komponenter, en løsning som ofte blir dyr for kunden uten at det gir stor avkastning.

Let etter nisjer og tilbud som når alle, og som du kan utføre enkelt og lønnsomt. Hjulskift og dekkhotell knytter kundene nærmere deg og gjør at de kommer tilbake minst to ganger i året.

Hva med å kombinere hjulskift med kontroll av hjulstiling? Undersøkelser viser at hele 60 prosent av norske biler har feil på hjulstillingen, og det er både raskt og enkelt å utføre kontroll, for eksempel med Hunter Quick Check System ®.

Med dette utstyret tar det under ett minutt å sjekke hjulstillingen, og de aller fleste vil ønske justering om det finnes feil. Kontroll av hjulstiling på alle biler du får inn kan bli en svært lønnsom investering.

Les også: Profesjonell bilvask med fantastisk resultat

5. SKAFF IT-KOMPETANSE OG RIKTIG DIAGNOSEUTSTYR

Biler i dag er mer data og teknikk enn mekanikk. Den stolte yrkestittelen mekaniker står heldigvis fortsatt ved lag, men utfordres av andre og kanskje mer riktig beskrivende varianter: Bilteknikker, systemtekniker, OBD-tekniker, diagnosetekniker, bildoktor – for å nevne noen. Dette skiftet i bilmekanikerens kompetanse og arbeidsoppgaver stiller naturlig nok også nye krav til utstyret på verkstedet.

Moderne feilsøkingsteknikk er et fag i seg selv som krever både faglig innsikt og godt diagnoseutstyr. Når dette mangler, ser vi at det prøvebyttes komponenter for å finne løsninger på problemene. Dette er en tidkrevende og høyst usikker tilnærming som kan koste dyrt, både verkstedet og – ikke minst – for kunden.

Les også: Øk inntjeningen på verkstedet med Hunter Quick Check

Gode diagnoseverktøy skal gjøre mye mer for bilteknikeren enn bare å feilsøke, lese og slette feilminne, og lese av data. Det bør i tillegg være mulig å gi kommandoer til bilen (aktivering) som gjør det enklere å fastsette feilkilden nøyaktig. Verktøyet bør også ha en funksjon for å justere, kalibrere og programmere en styreenhet.

Bilverksteder som ønsker å drive godt og lønnsomt på sikt, må kunne utføre reparasjoner og service effektivt og riktig på moderne biler – og sende dem trygt ut igjen på veien med fornøyde kunder bak rattet.

6. UNNGÅ DE «DUMME» FEILENE

Når du skal planlegge et verkstedbygg, er det mange fallgruver og mye å ta hensyn til. Etter at alle søknader og tillatelser er på plass, og du skal i gang med planlegging av selve bygget, ta deg god tid.

Altfor ofte ser vi prosjekter som sprenger kostnadsrammene fordi det er begått feil i planleggingen:

 • Feil størrelse på arealer rundt bilene/arbeidsstasjonene
 • Feil lyssetting – som vanskeliggjør arbeidet
 • Feil plassering av rørgater for ventilasjon
 • Feil gulvtykkelse – utfordringer med innfesting av løftere
 • Feil eller manglende fall mot sluk og plassering av disse
 • Feilplasserte uttak for strøm og trykkluft
 • Svakt eller feil innfall av dagslys
 • Vannbåren varme i løftesoner
 • Lysjusteringsplass nye krav til led lys teknologi
 • Størrelse på teknisk rom og oljerom
 • Rom eller areal for plassering av fellesutstyr/verktøy
 • Støysoner på verksteder (maskiner for dekkomlegging)

Tenk logistikk og se for deg arbeidsoperasjonene som skal utføres. Sett deg inn i de byggtekniske kravene til ventilasjon, avsug, lys, støy og støv. Husk riktig dimensjonering av arbeidsstasjonen rundt løftere. Uttak for strøm og trykkluft må være riktig plassert. Listen er lang.

7. TA MED ERFARNE RÅDGIVERE TIDLIG I PROSJEKTET

Vårt råd er å kontakte erfarne leverandører av verkstedsutstyr tidlig i planleggingen – gjerne før bygget er tegnet. Mange år med praktisk erfaring gjør leverandørene i stand til å se mulige problemer før de oppstår, og de kan bistå med valg av innredning, utstyr og verktøy som passer best til dine behov.

Med tidlig rådgivning kan du unngå kostbare feil, omgjøringer og feilinvesteringer.

Jo bedre du har tenkt gjennom ditt eget verkstedkonsept, jo bedre råd vil vi være i stand til å gi!