Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Her er noen argumenter du kan legge på bordet hvis du mistenker at sjefen er mer opptatt av innkjøpsprisen enn av kvaliteten på verktøyet du bruker i jobben.</p>

#Produkt og fagtips

Slik får du sjefen din til å kjøpe skikkelig verktøy

Her er noen argumenter du kan legge på bordet hvis du mistenker at sjefen er mer opptatt av innkjøpsprisen enn av kvaliteten på verktøyet du bruker i jobben.

Roar Johansen

Roar Johansen

ma., 19.09.2022

Würth Zebra tenger

Har du fått tildelt verktøy i jobben din som slites eller ryker på tross av at du bruker det riktig og behandler det bra? Kanskje har du hørt andre i bransjen som skryter av proffverktøyet sitt og kjenner mer enn bare et lite stikk av misunnelse? Her er noen argumenter du kan legge på bordet hvis du mistenker at sjefen er mer opptatt av innkjøpsprisen enn av kvaliteten på verktøyet du bruker i jobben.

For en håndverker eller mekaniker handler arbeidsverktøy om mye mer enn bare nødvendighet. Det handler om bruksegenskaper, ergonomi, produktivitet, kvalitet, trygghet – og en god dose yrkesstolthet. Proffer bruker profesjonelt verktøy, sånn er det bare.

KVALITETSFORSKJELLER PÅ VERKTØY

Det kan være store tekniske kvalitetsforskjeller på verktøy, og her tenker vi da først og fremst på håndverktøy og el-verktøy. Stålkvalitet, herding, toleranser, isolasjon, overflatebehandling, finish og andre målbare egenskaper er med på å plassere verktøy i en kvalitetsklasse. Også leverandørens sertifiseringer og godkjenninger innen kvalitetssikring er med på å sette standarden på produktene.

Så er det den andre siden av saken: Brukerens egen oppfatning av hva som er god og dårlig kvalitet på verktøy. Her er det en lang rekke faktorer som spiller inn. Opplæring, bruk, arbeidsteknikker, vedlikehold, rykter og personlige preferanser (også kalt synsing) – for bare å nevne noe.

Med alt dette i mente, så er det nå engang slik at håndverkere og mekanikere er avhengige av godt verktøy som lar dem gjøre jobbene på beste og enkleste måte. Hvis du er misfornøyd med verktøyet du har til disposisjon på arbeidsplassen og mener at du fortjener bedre, så er det viktig å si ifra til sjefen.

Kanskje er det bare noen fornuftige argumenter som står mellom deg og verktøykofferten du drømmer om? De får du her.

1. GJØR EN BEDRE JOBB PÅ KORTERE TID

Sjefen din er vel opptatt av at resultatet på jobben du gjør blir så bra som mulig?

Kvalitetsverktøy gjør det enklere og raskere å utføre kvalitetsarbeid. Alle vet forskjellen på en skarp- og en sløv kniv. Også at skarpe kniver lager raskere og finere snitt. Men når ei pipe sprekker eller skrutrekkeren knekker mens du jobber, får du tidsavbrudd. Med gjentatte tidsavbrudd forsvinner pengene man sparte på verktøyinnkjøpet fort - i tapt effektivitet.

Bedre kvalitet og bedre effektivitet er derfor tungtveiende argumenter for å kjøpe skikkelig verktøy.

2. TAR BEDRE VARE PÅ KVALITETSVERKTØY

Noen sjefer vil forsvare at de kjøper billig verktøy fordi verktøy «forsvinner, ligger og slenger, blir ikke tatt vare på» – og så videre.

I all rettferdighet, så vet vi jo at noen er notoriske rotebukker, og at selv den beste slurver med rengjøring og vedlikehold innimellom. Men så er det jo også noe i menneskets natur som gjør at vi passer på ting som betyr noe for oss.

Send ballen tilbake til sjefen: Foreslå at han kjøper inn noe skikkelig verktøy – som en test, om ikke annet - og bevis for ham at du tar vare på det!

3. LIVSLØPSVERDI

Dette argumentet bør være opplagt for sjefen, men han trenger kanskje en påminnelse. Alle ting har en verdi ved innkjøp, og en annen verdi over lang tids bruk. Verktøy som er rimelige å kjøpe inn, men som er dårlig i bruk eller ødelegges før det har nådd sin forventede levetid, er dyre verktøy på flere måter. For eksempel så koster forsinkelser og avbrudd i arbeidet ofte mye mer enn selve verktøyet!

Når jobben stopper opp på dårlig kvalitet, er det ikke så mye hjelp i at det følger garantier og reklamasjonsrett med det billige verktøyet – hvilket fører oss til neste punkt.

4. GARANTIER OG «GOODWILL» PÅ KJØPET

Hvem som helst kan gi garantier, og det finnes lover som ivaretar reklamasjonsretten. Den beste garantien er derfor å vite at verktøyet er produsert i materialer av høy kvalitet, testet etter alle kunstens regler for å holde den livsløpstiden som er lovet, og at leverandøren setter sin profesjonelle ære i å levere produkter som kunden er fornøyd med – i lang, lang tid!

Som regel følger det også en skreven eller uskreven «goodwill» med å velge proffleverandører. Ble skralla ødelagt på grunn av fabrikasjonsfeil eller brukerfeil? Hvor hardt må du stå på ditt for å slippe under tvil?

Betaler du litt mer for produktkvalitet, kan du også langt på vei forvente å slippe å krangle om småting og prinsippsaker.

5. TILGANG PÅ DELER

Profesjonelt verktøy kommer også oftere med mulighet til å skifte ut deler som slites raskere eller bør byttes oftere. Regnestykket til sjefen blir da med en høyere første gangs innkjøpspris, men deretter en lavere driftskostnad i form av nye deler i stedet for nye verktøy. Det er også verdt å ta med seg!

Noen profesjonelle el-verktøy bruker samkjørte, høykvalitets batterisystemer med lang levetid som gjør at dere kan bruke samme batteri på flere verktøy, over mange år. Produsenten utvikler også nye verktøy på samme system, slik at du kan fornye verktøyparken uten å kjøpe nye batterier. Den investeringen dere en gang gjorde i skikkelig el-verktøy med skikkelig smart batteri, betaler seg da altså i mange år.

6. DIN HELSE OG SIKKERHET

Om du ikke når igjennom til sjefen med de fem foregående punktene, kan du hente fram det tunge skytset: Arbeidsmiljøloven.

Sjefen din har et lovpålagt ansvar for sørge for at du er trygg på jobben. Det er også sjefens ansvar å legge til rette for at du kan utføre arbeidsoppgavene dine på en god måte, uten at du påføres unødvendige belastninger.

Når bruk av verktøy inngår i mange timer av arbeidsdagen din, hver dag, er det faktisk et kjempeviktig poeng at verktøyet du bruker er bra i et HMS-perspektiv. Noen eksempler:

  • Dårlig verktøy er ofte dårlig komfort og ergonomi. Du må tilpasse arbeidsstillinger og teknikker etter verktøyet. Dette sliter på helsa (og moralen!) på både kort og lang sikt.
  • Dårlig verktøy kan i verste fall være potensielt farlig for både deg og omgivelsene. Tenk bare på hva en defekt vinkelsliper kan forårsake av skader.
  • Dårlig verktøy over lang tid kan gi senskader for bruker. Vibrasjonsskader og «kalde hender» er eksempler på (dessverre) vanlige bivirkninger av håndverkeryrket. Kvalitetsverktøy har som regel lavere vibrasjonsverdier enn billigverktøy og kan langt på vei redusere risikoen for slike skader.

NOEN ØRER ER ALLTID DØVE

Det finnes selvsagt (innkjøps)sjefer som vender det døve øret til, uansett. Kanskje er det også gode grunner til det! Like fullt er argumentene vi har nevnt her, relevante og viktige for deg. Bruk dem så ofte du kan, så skjer det kanskje noe etter hvert.

P.S. Har du selv opplevd at sjefen har sett «lyset» og bevilget større budsjetter til innkjøp av bedre verktøy? Hva var i så fall den utløsende faktoren? Del gjerne din historie med oss i kommentarfeltet nedenfor!