Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Branntetting av gjennomføringer og åpninger krever ulike tetningsmidler. Ved å ta et kurs, kan du lære deg å gjøre dette på forsvarlig måte i egen regi.</p>

#Produkt og fagtips

Hva trenger du for å utføre branntettingen selv?

Branntetting av gjennomføringer og åpninger krever ulike tetningsmidler. Ved å ta et kurs, kan du lære deg å gjøre dette på forsvarlig måte i egen regi.

Marie Sand

Marie Sand

fr., 09.02.2024

For å ta oppgaven med forsvarlig branntetting i egen regi, må du sette deg inn i hva slags produkter som kreves til de ulike oppgavene. Her skal du få noen tips.

Branntetting handler om å hindre spredning av varme og røyk ved brann. Etter å ha laget gjennomføringer for rør, ventilasjon eller kabling, må de tettes på forskriftsmessig måte. Hva du trenger for å utføre denne branntettingen, avhenger av hva slags jobb som er utført.

Last ned: INFOGRAFIKK OM BRANNTETTING

KLASSIFISERING

For å fastslå hva du trenger, tar du utgangspunkt i hvilken brannmotstand det er krav til i det aktuelle området. Hvis tegningen angir brannmotstand på EI 60 for en lettvegg, må du finne en løsning med produkter som tilfredsstiller brannmotstanden på EI 60.

Les også: Brannklassifiseringer i branntetting - hva betyr de?

Branntetting

ALTERNATIVENE

Det finnes en rekke ulike produkter og materialer for branntetting. De har forskjellige egenskaper og gjør jobben på ulike måter etter som hva slags behov som skal dekkes. La oss se nærmere på de viktigste.

Brannhemmende akryl

Brann-akryl brukes i 90 prosent av branntettings-jobbene. Den leveres i patron og pølse og er enkel å jobbe med. Stoffet er egnet til både store og små gjennomføringer, av både kabel og rør i vegg og dekke, enten det er mur, betong, gips eller tre. Du får brann-akryl i mange varianter, men det er utviklet produkter som er spesielt egnet til disse oppgavene.

Skal du i tillegg ivareta lyd krav, så finnes det brannakryl med dokumentert god lyddemping.

Brannhemmende grafitt tettemasse

Spesielt utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. Brukes til branntetting av vanskelige gjennomføringer som store kabler, kabelbunter og plastrør. Kan brukes på de fleste underlag som for eksempel betong, tegl, leca, stål, tre og gips.

Bakdytt

En bakdytt kalles også for dytteremse og brukes oftest sammen med den brannhemmende akrylen. Bakdutten kan også brukes i rørmansjetter og brannrør for å redusere spredning av røyk. Den legges inn fra baksiden av åpningen og gir deg samtidig kontroll med dybden på akrylfugen.

Mørtel

Er det snakk om gjennomføring i et dekke, finnes det flere alternativer til tetting, som for eksempel brannhemmende gipsmørtel. Den egner seg på flere overflater, som Leca eller stål, men ikke til montering av dører eller annet som innebærer mye bevegelse. Høy grad av mekanisk motstandsdyktighet ettersom tetningen er lastbærende uten forsterkning.

Rørmansjett

Rørmansjett for branntetting av plastrør, kabel og metallrør med brennbar rørisolasjon. Rørmansjetten består av en splittet sirkulær hvit stålramme med grafittbasert svellende materiale innvendig. Mansjetten lukker seg automatisk ved varmeutvikling.

Rørmansjetter er fine ved ettermontering av branntetting. Enkel å montere med fin finish.

Brannhylse

Brannhylsen består av en plasthylse kledd med grafittbasert svellende materiale innvendig som ekspanderer ved varmeutvikling. For branntetting av kabler, plastrør og kabler i trekkerør som trekkes i gjennom lettvegger, vegger og dekker av betong, lettboring, massivetre eller murverk.

Hylsen kan monteres på flere måter, støpt i betong, friksjons montert eller montert i større utsparinger. Forenkler etter trekking av rør og kabel, og gir en fin finish.

Brannkitt

Branntettende og lyddempende kitt for kabel og metalliske rørgjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. Optimal for tetting av gjennomføringer selv med svært små åpninger mellom kabel/rør og konstruksjon- ingen minsteåpning. Enkel og rask montering - uten verktøy.

Brannplate

Har du en større åpning i vegg eller dekke, vil en brannplate være en enkel og effektiv løsning for å tette utsparingen og eventuell teknisk gjennomføring. Har du flere forskjellige tekniske gjennomføringer som skal gjennom vegg eller dekke som kabel, rør og kabelbru er en brannplate enkel og effektiv for å få tilfredsstillende beskyttelse.

Brannplaten består av steinull med høy densistet, belagt med brannmaling på én eller to sider. Brannplater er enkel å montere og etterlater en pen hvit overflate.

Branntetting rørgjennomføring

KURS

Kunnskap er alfa omega! Würth tilbyr branntettekurs for dem som ønsker å arbeide med branntettinger.

Branntettekurset setter deg i stand til å utføre passiv brannsikring riktig. På branntettekurset får du spesialkunnskap om branntetting i henhold til gjeldende forskrifter. Du vil også bli undervist i branntekniske begreper, inkludert europeiske brannklasser, og definisjoner, samt eksempler på anvendelse. Basert på eksempler som kan relateres til det virkelige liv, vil du få en gjennomgang av alle branntettingsprodukter og en utdyping av forskjellige tetningsmetoder og dokumentasjon til utført tetting.

DOKUMENTASJON

Husk at virksomheten må kunne dokumentere den branntettingen som er foretatt. Detaljer om dette får du på kurset. Som en ekstra service kan du sette opp en klistrelapp på stedet med informasjon om hva som er gjort med hvilke midler. Spør etter slike klistrelapper hos leverandøren din.

Denne infografikken gir deg ytterligere innblikk i hva slags branntettingsmidler du trenger i ulike områder i et bygg: