Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
Selger
Ung mann på lageret
Smilende kvinne
To kvinnelige selger på byggeplass
Selger fotografert i butikk
Lagermedarbeider
Selger fotografert mot verktøyvegg
Showrommet
Kvinnelig selger
Selger

Rekrutteringsprosess og Onboarding

Rekrutteringsprosess

Vi setter pris på at du viser interesse og bruker tid på å søke jobb hos oss. Som alt annet i Würth, legger vi stor vekt på kvalitet også i våre rekrutteringsprosesser. Vi vil derfor si litt om hva som venter deg.

To ansatte i samtale om produkt

Send søknad

  • Du får alltid bekreftelse på at vi har mottatt din søknad, og du kan regne med et svar fra oss senest to uker etter søknadsfristen.
  • Steg 2: Videointervju: Vi ønsker å bli bedre kjent med deg gjennom ett videointervju med forhåndsinnspilte spørsmål som du skal svare på.

Første samtale

  • Til første samtale gleder vi oss til å få utdypet din kompetanse og lære deg bedre å kjenne. Like viktig er det at du får vite mer om jobben og Würth er noe for deg. Samtalen varer ca. en time.

Tester/oppgaveløsing

  • Noen vil også få hjemmeoppgave mellom første og andre samtale. På denne måten blir vi bedre kjent.

Andre samtale

  • Med utgangspunkt i testen har vi en samtale om din profil og hvordan du ville trives i jobben. Hjemmeoppgaven vil også bli presentert her. Etter dette vil vi gjerne kontakte noen av dine tidligere ledere.
Onboarding

I Würth ønsker vi at du skal få en best mulig start og føle deg velkommen som en del av Würth-familien. Derfor har vi laget et omfattende opplæringsprogram, som skal gi deg både generell og individuell opplæring.

Vårt onboarding– og opplæringsprogram heter WüNO og inneholder blant annet introduksjonsdager på hovedkontoret, opplæring gjennom e-læring og digitale kurs samt lokal opplæring i regi av nærmeste leder.

Vi mener at alle trenger en generell opplæring i forhold til selskapet de skal jobbe i. Samtidig vet vi at hver enkelt trenger individuelt tilpasset opplæring basert på erfaring og kompetanse.

Slik foregår opplæringen:

  • Undervisning på hovedkontor
  • Hands-on-Training
  • Digitale kurs og e-læring
  • Fysiske kurs
Sitat salgstrainee

Symbol for undervising
Undervisning

Du lærer alt du skal vite om Würths produkter, verdier og organisasjon.

Symbol for praktisk trening
Hands-on-Training

Du kommer f.eks. til verkstedet og får prøve ut produktet selv, eller du kjører en tur med en selger og besøker kunder.

Symbol for sparringspartnere
Digitale kurs og e-læring

Du får tildelt digitale kurs gjennom våre onboarding- og læringsprogram. Gjennom ditt ansattforhold vil du også kunne ta flere digitale kurs og e-læring gjennom konsernets e-treningsportal.

Klar til å søke?

Gruppebilde