Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Arealet i et bilverksted kan fort bli for lite, så sørg for at du bygger stort nok når du planlegger den nye virksomheten.</p>

#Produkt og fagtips

Starte bilverksted: Bygg stort nok!

Arealet i et bilverksted kan fort bli for lite, så sørg for at du bygger stort nok når du planlegger den nye virksomheten.

Sigbjørn Tolo

Sigbjørn Tolo

ma., 06.06.2022

Løfteutstyr på bilverksted

Et bilverksted er en arealkrevende virksomhet. Altfor ofte ser vi at verksteder er planlagt på gale premisser, med det resultat at det oppstår plassmangel etter kort tids drift.  Tidlig og riktig planlegging vil gi deg kunnskapen du trenger for å bygge riktig.

Som leverandør av verkstedutstyr ser vi gang etter gang: nybygde verksteder som har en kapasitet som ligger langt under det som var planlagt. Årsaken er ofte at arkitekter og andre har dimensjonert verkstedet utfra modeller som er utdaterte og optimistiske, og der man får plass til mye mer på tegnebrettet enn i virkeligheten.

Særlig kan dette gjøre seg gjeldende med arkitekter og entreprenører som ikke tidligere har erfaring med bilanlegg. Resultatet kan være redusert kapasitet og store vanskeligheter med å virkeliggjøre planene for driften.

LAVT OG SMÅTT

Resultatet av feilberegning av kapasitet kan være mange:

  • For lav takhøyde gjør at verkstedet ikke kan ta inn alle modeller av moderne biler med takboks o.l. på grunn av løftehøyde på hydrauliske to-søylere
  • For liten gulvplass gjør at antall løftere blir mindre enn planlagt
  • For liten gulvplass gjør at nødvendige utvidelser ikke lar seg gjennomføre ved endring til bruk av flere mekanikere pr. arbeidsstasjon
  • For lite uteareal skaper problemer ved flytting av kjøretøyer
  • Det blir ikke tatt tilstrekkelig hensyn til plassbehov til infrastruktur som væskedistribusjonssystemer og avsug

KOSTBART

Dette kan lett unngås ved å planlegge riktig – med de rette målene. Når du planlegger å starte bilverksted, bør du ta kontakt med leverandører av verkstedutstyr i god tid før du hyrer arkitekt.

Leverandørene jobber med verksteder og verkstedutstyr hver eneste dag, og har et godt bilde av plassbehov i moderne verksteder. Om arkitekten må utvide og endre tegningene etter at de er levert, går taksameteret – fort.

STØRRE BILER

Blant årsakene til denne typen feilplanlegging er at moderne kjøretøyer tar større og større plass, både i høyden og i areal. Man kan se det samme i eldre parkeringsanlegg, der parkeringsplassene som ble planlagt for to–tre tiår siden er for små for moderne SUV-er.

Dette er de samme bilene som skal inn til reparasjon på verkstedene, og det er viktig å planlegge for de største bilene – og til og med ta høyde for at de kan bli enda større i fremtiden. Det gjelder både arbeidsarealet rundt kjøretøyløftere og ikke minst takhøyde – der enkelte av dagens modeller krever takhøyde som tidligere var forbeholdt lastebiler.

ELBILER

Norge har en av verdens største el-bilflåter, og antall biler med annen fremdrift enn bensin og diesel vil øke sterkt i fremtiden.

I tillegg til batteridrift og hybrid, vil hydrogen brenselsceller etter alt å dømme også gjøre sitt inntog i løpet av de nærmeste årene.

Dette er biler som drives av meget kraftige batterier, og alt arbeid må ta høyde for dette – inkludert større arealkrav i form av sikkerhetssoner.

BYGG UTEN SØYLER

Det er billigere og kanskje fristende å bygge et bygg med bæresøyler. I praksis er det lett å ende opp med et komplett ubrukelig verksted der faren for kollisjonsskader øker markant, og der søylene legger store begrensninger på bruken av gulvareal.

I dag kan vi nesten konkludere med at bygg med bæresøyler er ubrukelige som moderne verksted, og byggemetoder med større selvbæringsevne er langt å foretrekke.

FAGGRUPPENE MÅ MED

Mye av infrastrukturen i et bilverksted krever forberedelser og opptar plass – i gulv, tak eller andre steder. Dette gjelder for eksempel eksosavsug, væskedistribusjonssystemer, kompressorluft, lys og ventilasjon.

Dette er systemer som kan komme i veien for eksempel løfting. En god idé er å trekke inn alle aktuelle faggrupper i planleggingsarbeidet. Da sikrer du at det blir satt av tilstrekkelig plass til installasjonene, og at det nødvendige forarbeidet blir gjort.

SETT AV TILSTREKKELIG UTEPLASS

Selv om innendørs areal er godt planlagt og disponert, kan uteplassen raskt bli en hemsko for effektiviteten i verkstedet. Hver morgen og hver ettermiddag vil kunder og andre komme for å sette fra seg biler til reparasjon eller service, og verkstedets egne ansatte skal også ha parkeringsplass. I tillegg skal uteplassen ha arealer til kildesortering og avfallshåndtering.

En situasjon der biler må flyttes for å komme inn i verkstedet kan lett bli et alvorlig hinder for effektiv drift. Det tar tid og skaper avbrytelser som stykker opp arbeidshverdagen og ødelegger konsentrasjonen – og dette er tid det ikke kan tas betalt for.

Sørg derfor for at uteplassen dimensjoneres korrekt – og ikke undervurder behovet for parkering!

BEDRIFTEN SKAL UTVIKLE SEG – ER DU FORBEREDT?

Alle bedrifter gjennomgår en utvikling, og bilverksteder er ikke noe unntak. Vekst er for mange et viktig mål, og med vekst hører plassbehov. Om du planlegger for vekst, bør du planlegge arealbehovet i en tre- til femårshorisont.

Samtidig er det viktig å ikke overinvestere i bygg, som skal bygges, vedlikeholdes og varmes opp – kostnader som skal dekkes gjennom drift.

Nøye planlegging og gjennomgang sammen med eksperter på feltet vil gi deg de beste verktøyene for å planlegge verkstedet med de riktige dimensjonene.