Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  

#Produkt og fagtips

Relast: Forsterkningssystemet for betongkonstruksjoner som sparer tid, penger og miljø

Torgeir Åndheim

Torgeir Åndheim

to., 26.10.2023

Rundt om i verden står det mange broer, parkeringshus og andre betongkonstruksjoner som krever rehabilitering for å tåle videre bruk. Vi har etter mange års utvikling kommet med systemet Relast® som forenkler forsterkning av eksisterende betongkonstruksjoner.

En rask og sikker måte å forsterke betongkonstruksjoner

Relast® er ett skjærlastforsterkende system for betongdekker og bjelker. I motsetning til andre forspente forsterkningssystemer, kan Relastbolter monteres fra valgfri side av dekket/bjelken, og er umiddelbart belastbare. Det betyr i praksis at trafikk på et dekke kan gå som normalt ved f.eks skjærlastforsterkning av broer, om det monteres fra undersiden.

Relast forsterkning av betongkonstruksjon

Prinsippet er å forbinde øvre og nedre armering i ett betongdekke, dragere, søyler, osv. Systemet består av betongbolter med skjærende gjenger i ene enden og metriske gjenger i andre enden. Disse skrus opp til, eller på høyde med, øvre eller nedre armerings lag, alt ettersom du monterer fra underside eller oversiden av dekket/bjelken. Når bolten er montert med injiseringsmørtel, forspennes en mutter med trykkskiver mot betongen, med ett gitt forspenningsmoment, før mørtelen herder.

Systemet kan brukes hvor det har oppstått riss i betongen, men dersom betongen er sprekt, er det ikke egnet.

Torgeir Åndheim med Relast-systemet

Et sikkert, miljøvennlig system med TUV-godkjenning

Dette systemet har Tysk TUV godkjenning pr nå, men Würth forventer at en ETA er rett rundt hjørnet. Systemet har brannteknisk godkjenning, og er korrosjonsbeskyttet til å kunne tåle sjøvannssprøyt og kystnære miljøer (C5-M).

Ved siden av å være enkelt er det også et tydelig miljøaspekt med Relast. Tradisjonelle forsterkningssystemer på f.eks en bro krever at man fjerner asfaltdekket før man forsterker, for deretter å legge nytt dekke. Klimaavtrykket på et prosjekt gjennomført med Relast vil være enormt mye mindre da man forsterker nedenfra, samtidig som broen kan brukes som normalt under arbeidet.

Montering av Relast

Ved for eksempel rehabilitering av en bro vil dette ha enormt mye å si for daglig trafikkflyt sammenlignet med å måtte omdirigere trafikken slik man tradisjonelt har måttet gjøre. Würth Tyskland har allerede hatt flere store rehabiliteringsprosjekter på trafikkerte broer der trafikken har gått som normalt.

Bruksendringer i eksisterende bygg er også et område hvor dette systemet er veldig godt egnet. Eksempelvis har mange parkeringshus blitt mye tyngre belastet etter inntoget av elbiler. Levetiden til konstruksjonen forventes også å øke med opptil 25 år ved forsterkning med Realst. Kostnadsaspektet kombinert med miljøaspektet er Realst sine største fordeler .

Integrert med Würth dimensjoneringsprogram

Relast-systemet er fritt tilgjengelig i vårt beregningssystem for kalkulering av ønsket prosjekt. Dette beregningsprogrammet gir brukeren komplett dimensjoneringsberegning og alle nødvendige tekniske data for montering.

Vil du vite mer?

Ta kontakt