Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Med kjemiske betongankere fra Würth får du fleksibilitet til tyngre forankring i flere underlag, og svært høy innfestingskapasitet</p>

#Produkt og fagtips

Innfesting i betong med kjemisk anker

Med kjemiske betongankere fra Würth får du fleksibilitet til tyngre forankring i flere underlag, og svært høy innfestingskapasitet

Magnus Stensaas

Magnus Stensaas

ti., 18.10.2022

Montere i betong? Her tar vi deg gjennom fremgangsmåte for innfesting med kjemisk anker eller limanker om du vil.

KJEMISK ANKER - EKSTREMT HØY KAPASITET

Å bruke kjemisk anker ved tyngre innfesting i betongkonstruksjoner har flere fordeler sammenlignet med bruk av betongskrue eller ekspansjonsanker:

  1. For det første er ankeret ekstremt solid, og gir en svært høy kapasitet på innfestingen. Gitt at det er montert korrekt vel og merke. Faktisk vil mange oppleve at det er betongen, og ikke selve ankeret som er begrensende faktor for hvor mye last man kan påføre innfestingen.
  2. For det andre kan kjemiske ankere brukes i lettklinker (Leca Siporex osv.) og tegl. Skal du jobbe på et prosjekt med mange ulike overflater vil dette gi deg en økt grad av fleksibilitet.
  3. Siden massen ikke ekspanderer kan man forankre med kortere kant- og senteravstander uten at man fremprovoserer riss eller utsprengning i betongen.

FREMGANGSMÅTE FOR KJEMISK ANKER I BETONG

1. BOR HULLET

Bruker du et kjemisk anker og det er snakk om betong, så anbefaler vi å bruke et toskjærs betongbor. Det er noe raskere enn et fireskjærs bor. Samtidig gir det en grov overflate i borehullet, og gir dermed økt friksjon for det kjemiske ankeret. Diameter på boret samt dybde på hullet finner du i produktinformasjonen på den aktuelle gjengebolten.

Skal du forankre i lettklinker eller tegl er det viktig å ikke bruke slagfunksjon da dette kan pulverisere materialet, og gi dårlig heft for ankeret. I verste fall vil underlaget sprekke. Vårt mutibor fungerer utmerket til dette formålet.

Les også: Innfesting i betong med betongskrue.

Rengjøring av borehullet

2. RENGJØR BOREHULLET

Kort fortalt skal du gjøre følgende: Blåse - børste - blåse X2. Blås først rent hullet med trykkluft, børst deretter med stålbørste og blås på nytt. Gjenta denne prosessen en gang til for å være sikker på at hullet er rent. Dette er av avgjørende betydning for å få tilstrekkelig kapasitet på innfestingen. Slurver du her vil borstøvet kunne fungere som et "glidesjikt" mellom limankeret og betongen, og dermed gjøre at hele innfestingen slipper.

Bilde av å fylle borehullet med masse

3. FYLL MED MASSE OG MONTER GJENGEBOLTEN

Nå er det på tide å fylle borehullet med massen. Før du fyller hullet må du klemme ut masse fra patronen til fargen blir jevn - da er massen korrekt blandet, og du er klar for fylling. Begynn i bunn av hullet, og beveg deg oppover mens du fyller til du er 2/3 oppe. Monter så gjengebolten ved å skru den forsiktig inn i lim-massen med klokka. Massen som tyter ut lar du herde før du slår det av med en hammer.

Bilde av gjengebolt

4. HERDETIDER OG BEARBEIDINGTIDER

Herdetider er svært viktig å forholde seg til, og det er viktig å huske at ankeret ikke må belastes før det er herdet. Hvor lang tid dette tar finner du produktinformasjonen på selve produktet. Temperatur er også av stor betydning her, og naturlig nok vil det herde raskere ved høy temperatur enn ved en kald temperatur.

En annen faktor det kan være greit å forholde seg til er bearbeidelsetiden. Dette er rett og slett hvor lenge massen lar seg jobbe med før herdeprosessen er kommet for langt. Igjen er temperatur avgjørende, og dersom underlag og lufttemperatur er høy kan man ha mindre tid til å utføre jobben.

ET TIPS TIL DEG SOM JOBBER MYE I KULDA

Dersom du jobber mye med tyngre betongforankring om vinteren vil du merket at herdetider på normale kjemiske ankere blir lange, og i verste fall kan ikke produktet benyttes fordi gradestokken er krøpet for langt ned.. Det er også et problem at en del kjemiske ankere ikke kan lagres under en viss temperatur, noe som byt på utfordringer når man er ut på jobb med bil i kulda.

Vårt unike Wit Nordic anker er løsningen for vinterhalvåret, og kan benyttes helt ned til -20°C, og lagres mellom +20°C og - 20°C. Men husk at dette produktet fungerer like godt om sommeren, men at herde- og bearbeidingstiden da blir svært kort.

HUSK RETT VERNEUTSTYR

Sist, men ikke minst må du huske på verneutstyr. Bruk egnede hørselvern, arbeidshansker og vernebriller for å unngå skader på hender og øyne under boring.