Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>For at et verksted skal kunne utføre periodiske kjøretøykontroller, må noe av PKK-utstyret kalibreres av en servicepartner som er akkreditert etter ISO 17025.</p>

#Service og tjenester

Hvorfor må mitt verksteds servicepartner være godkjent etter ISO 17025?

For at et verksted skal kunne utføre periodiske kjøretøykontroller, må noe av PKK-utstyret kalibreres av en servicepartner som er akkreditert etter ISO 17025.

Steinar Fjeldstad

Steinar Fjeldstad

ma., 01.08.2022

ISO-sertifisering på bilverksted

For at ditt verksted skal kunne utføre periodiske kjøretøykontroller, må en del av det tekniske utstyret dere bruker kalibreres regelmessig. Den servicepartneren dere bruker til kalibrering må være akkreditert og ha sine godkjenninger i orden. Ellers stopper det opp hos deg!

HVORFOR SKAL PKK-UTSTYR KALIBRERES?

Kjøretøyforskriften pålegger alle bilverksteder som utfører periodiske kjøretøykontroller (PKK) å ha utstyr som er kalibrert i henhold til ISO17025. Dette gjelder følgende utstyr:

  • Bremseprøver for personbil og tyngre kjøretøy
  • Lysjusteringapparat
  • Avgassmåler
  • Røykgassmåler
  • Retardasjonsmåler

Ved å ha riktig kalibrert utstyr på bilverkstedene er det en større sikkerhet for at biler som er kontrollerte er sikre og trygge på veien. Derfor er myndighetene opptatt av at regler og standarder følges.

I 2015 kom Statens vegvesen med krav om at de som utfører kalibrering av måleutstyr for EU-kontroll må være godkjent av International Standard Organization (ISO). I Norge er det Norsk Akkreditering som godkjenner aktørene etter standarden ISO 17025.

HVA ER ISO 17025?

ISO 17025 er en internasjonal standard for kalibrering (blant annet) som gjelder for alle aktører – kalibreringsorganer - som utfører kalibrering av utstyr brukt i forbindelse med periodisk kjørekontroll (PKK). Standarden stiller strenge krav både til kompetanse og prosedyrer hos den som skal utføre kalibrering. Opplæring skal være dokumentert, og jobben som utføres skal være sporbar. Standarden stiller også krav til utstyr og verktøy som brukes i kalibrering, samt til selve målemetoden som ligger til grunn.

HVORFOR ER ISO 17025 ET KRAV PÅ BILVERKSTEDET?

Målet med ISO 17025 er å sikre at kalibrering på verkstedutstyr utføres på riktig måte på alle verksteder som utfører EU-kontroller. Kalibrering skal skje i henhold til de anvisninger som er gitt av utstyrsfabrikanten, slik at man i størst mulig grad oppnår korrekte måleresultater.

Både utstyr, prosedyrer og utførerens kompetanse på området spiller inn på kontrollresultatene. En felles standard bidrar først og fremst til å øke trafikksikkerheten, men legger også til rette for at konkurransevilkårene i bransjen er rettferdige. Tilsynsarbeidet blir også enklere med et felles sett av «kjøreregler».

HVA BETYR ISO 17025 FOR DEG OG DITT VERKSTED?

Når du driver et verksted som utfører periodiske kjørekontroller (PKK) betyr ISO 17025 i hovedsak to ting for deg:

  • Du er ansvarlig for at PKK-utstyr kalibreres regelmessig og godkjennes for bruk fram til neste kalibreringsfrist (normalt 1 år)
  • Du er ansvarlig for at kalibreringen utføres av en aktør som er akkreditert etter ISO 17025.

Hvis det viser seg at servicepartneren din ikke har sertifisering og akkreditering i orden, får du heller ikke brukt PKK-verktøyet ditt, og i ytterste konsekvens må du si nei til å utføre EU-kontroller for kundene dine (slik som i dette tilfellet).

Hos Norsk Akkreditering finner du oversikt over akkrediterte kalibreringsorganer.