Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Synet er en av våre mest dyrebare sanser, og er svært utsatt for håndverkere. Rett vern er avgjørende for å passe på synet. Dette må du vite før du kjøper</p>

#Produkt og fagtips

Hvordan velge vernebrille

Synet er en av våre mest dyrebare sanser, og er svært utsatt for håndverkere. Rett vern er avgjørende for å passe på synet. Dette må du vite før du kjøper

Morten Stenseth

Morten Stenseth

fr., 19.08.2022

Vernebriller har blitt en normal del av arbeidshverdagen til de fleste håndverkere, og godt er det. Øyenskader er ikke bare et hyppig type uhell, men kan i verste fall kan bety slutten på arbeidskarrieren. En god vernebrille gir heldigvis full beskyttelse mot de aller fleste uhell. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva du må vite før du kjøper øyevern.

ET HAV AV VERNEBRILLER

Det finnes en mengde ulike varianter og utforminger av beskyttende briller. Ikke minst i ulike prisklasser. På generelt grunnlag kan vi si at de aller billigste brillene på markedet kan ha tilstrekkelig beskyttelse, men liten komfort og dårlig optisk kvalitet. Husk at brillene ofte skal brukes over lenger tid, og det er slitsomt hvis de er vonde å ha på. Er optikken dårlig vil man også kunne oppleve at det blir uskarpt eller buet i kantene av glasset. Vi har et stort utvalg av briller med høy komfort og skarpe glass, i en rekke utforminger. Vi kan grovt dele opp brillene i følgende utforming:

 • Normale briller med sportslig design
 • Delvis tette briller
 • Helt tette briller med stropp
 • Visir som benyttes med hjelm
Mann som borer i plate med vernebriller

HVILKE VERNEBRILLER SKAL DU VELGE?

Det er naturligvis vanskelig å gi helt klare råd på hva som passer akkurat ditt bruk, men noen gode råd kan sannsynligvis være til hjelp. Et godt sted å starte kan være å stille seg følgende spørsmål:

ER DET MYE STØV OG PARTIKLER I LUFTA, OG HVOR KOMMER DET FRA?

Dersom det er mye støv fra gips, betong, treverk eller annet som sirkulerer i lufta kan det være lurt å vurdere en tett brille med stropp. Dette forhindrer at støvet kommer inn fra sidene, og brillen vil også holde seg godt på plass. Er det snakk om at støvet kommer fra en bestemt retning over tid, som for eksempel hvis du skal borre mange hull i et tak, kan en delvis tett brille fungere godt. Er det kun snakk om generell beskyttelse gjennom varierte arbeidsoppgaver vil en "normal" vernebrille holde lenge.

JOBBER DU INNE ELLER UTE?

Dette stiller selvsagt ulike krav til brillen av flere årsaker. På den ene siden vil man ha ulikt behov for ventilasjon på brillene avhengig av temperatur, og det kan være greit å se an hvor mye lufting de ulike brillene har. Et annet aspekt er om brillen har fargede glass og UV-beskyttelse eller ei. Er man sort sett ute vil det være smart å ha to sett med briller, ett med sotede og et med klare glass til ulike værforhold. Inne er det ofte greit med klare glass. En ting mange ikke er klar over, er at flere av våre briller med klare glass også har fullstendig UV-beskyttelse. Som en tommelfingerregel bør alltid briller som benyttes ute ha beskyttelse mot UV A og B for å spare synet.

HVOR MYE KREFTER SKAL BRILLEN POTENSIELT UTSETTES FOR?

Til sist er det viktig å vurdere hvor mye belastning brillen må kunne håndtere. Dette avhenger av hva jobben innebærer, og er svært viktig for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse. Særlig brillens evne til å motstå hard mekanisk belastning er avgjørende for å redde synet ved et uhell. Vi anbefaler derfor å tenke gjennom alle type uhell som kan skje, og tenke på verst tenkelige eksempel. Det er bedre å velge et hakk bedre beskyttelse enn nødvendig. Temperatur er også verdt å tenke på. Er det sjanse for at brillen vil utsettes for høy varme kombinert med mekanisk påkjenning må dette tas hensyn til når man velger øyevern.

Hvor mye beskyttelse brillene gir, finner man ut ved å lese på sertifiseringen på brillen. Denne er oppgitt i standarden EN 166, og den går vi gjennom i neste avsnitt.

mann med vernebrille

HVA TÅLER BRILLEN? VI SER PÅ STANDARDEN EN 166

Som alt annet av verneutstyr er det en universell standard på plass som kan fortelle mye om egenskapene til brillene. På vernebriller er det EN 166 som gjelder. Merkingen kan se slik ut

EN166 4FH3

Etter EN166 representerer de ulike boks følgende parametere:

Første tall (4) representerer passende bruksområder:

Ingen merking = Generell vernebrille

 • 3 = Væsker
 • 4 = Støv
 • 5 = Gass og støvpartikler
 • 8 = Elektriske lysbuer
 • 9 = Smeltet metall

Neste bokstav (F) representerer motstandsdyktighet mot mekanisk påvirkning:

 • S = Forhøyet slagfasthet (stålkule på 22mm sluppet ned med en hastighet på 5,1 m/s på glasset).
 • F = Høy hastighet, lav anslagsenergi (stålkule på 6mm skutt på glass i 45 m/s).
 • B = Høy hastighet, medium anslagsenergi (stålkule på 6mm skutt på glass i 120 m/s).
 • A = Høy hastighet, høy anslagsenergi (stålkule på 6mm skutt på glass i 190 m/s).
 • Legges det til en "T" vil det si at brillen også er godkjent for bruk i ekstreme temperaturer uten at den mister beskyttelsen. For eksempel vil FT bety at brillen har godkjenning F selv i høy temperatur.

Neste bokstav (H) er der dersom brillen er tilpasset smal hodeform vil det merkes mer "H".

Siste tall (3) angir den høyeste graden av mørke glass som er tilgjengelig til innfatningen.

Bildet av skaftet på en vernebrille etter standard EN166 som har oppgitt at den er godkjent for høy hastighet med lav anslagsenergi under høy temperatur.

På bildet ser du en vernebrille etter standard EN166 som har oppgitt at den er godkjent for høy hastighet med lav anslagsenergi under ekstremt høy temperatur.