Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>En nøye gjennomgang av smøreprodukter og andre kjemikalier på verkstedet kan redusere antall produkter med inntil en tredjedel! Det er både lurt og lønnsomt.</p>

#Produkt og fagtips

Hvordan kan jeg redusere mengden av smøreprodukter?

En nøye gjennomgang av smøreprodukter og andre kjemikalier på verkstedet kan redusere antall produkter med inntil en tredjedel! Det er både lurt og lønnsomt.

Marie Sand

Marie Sand

ma., 31.10.2022

Smøring av trinsehjul

Smøring står sentralt i ethvert verksted. Men med så mange smøremidler på markedet, er det lett å gå seg vill i jungelen. En planmessig tilnærming til dine behov kan redusere antall lagerførte produkter – uten å gå på akkord med kvaliteten.

En av nøklene til effektiv og lønnsom drift i verkstedet er oversiktlig og velfungerende logistikk. Smøreprodukter er et område der det lett kan flyte over av produkter. Resultatet kan bli at skapene fylles opp av produkter du ikke egentlig trenger. Men hvordan går du frem for å redusere antallet produkter? Universalprodukter er én vei å gå, men det kan lett bli en halvgod løsning. Ville det ikke vært mye bedre å gå planmessig til verks?

KARTLEGG SMØREBEHOVENE

Det sentrale spørsmålet du bør stille, er hvilke smøreprodukter som virkelig er nødvendige i din virksomhet. Hva slags reparasjoner er vanligst på verkstedet? Hvilke produkter går det mye av, og hva blir stående på hylla? Lagerfører dere overlappende produkter fra flere leverandører?

Den beste måten å gjennomføre en behovskartlegging på, er i samarbeid med din leverandør av smøreprodukter. Som leverandør vil han eller hun være ekspert på feltet, og samtidig kjenne din virksomhet. Etter en grundig gjennomgang setter dere sammen et sortiment som dekker dine behov.

Ofte kan antallet produkter reduseres med så mye som en tredel, noe som forenkler din jobbhverdag betydelig.

HMS

En reduksjon i antall typer smøremiddel innebærer en fordel på mange plan, ikke minst når det gjelder HMS. Kjemikaliebruk medfører fare for helseskade, og tilsynsmyndighetene er i stadig økende grad oppmerksomme på kjemikaliebruk i næringsvirksomhet. Ved et tilsynsbesøk er dette blant de første spørsmålene du blir stilt: Hvilke kjemikalier har du i skapet ditt? Hva har du vurdert å bytte til, og finnes det gode substutisjonsprodukter? En planmessig tilnærming gjør spørsmålet enkelt å besvare. Et gjennomtenkt utvalg smøremidler vil demonstrere oversikt og god kontroll.

KRAV OM SUBSTITUSJON

En nøye gjennomgang av kjemikaliene i verkstedet er faktisk et myndighetskrav, i form av substitusjonsplikten. Målet er å erstatte farlige kjemikalier med mindre farlige – eller unngå bruken helt. Eller iallfall å ha et bevisst forhold til kjemikalier på arbeidsplassen. Både Kjemikalieforskriften og Arbeidsmiljøloven krever dette.

Med en gjennomgang og sanering av unødvendige produkter oppnår du flere ting: Du trygger arbeidsmiljøet for deg selv og dine medarbeidere – og sparer tid og unngår å binde opp kapital i kjemikalieprodukter du ikke trenger.