Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Det er mange gode grunner til å trimme lageret og vurdere levering av forbruksmateriell på byggeplassen.</p>

#Service og tjenester

Hvor dyrt er det å ha lager på en byggeplass?

Det er mange gode grunner til å trimme lageret og vurdere levering av forbruksmateriell på byggeplassen.

Kenneth Kvalheim

Kenneth Kvalheim

to., 04.08.2022

Lager på arbeidsplassen

Byggeplassen fungerer best når vareflyten er optimal. Riktig mengde materialer og forbruksmateriell til riktig tid og på riktig plass er stikkordene. Men hva koster det egentlig å ha lager på byggeplassen? Og hvor stort bør det være?

Lager binder opp kapital. For stort lagerhold senker omløpshastigheten på lagervarer og øker kostnadene. Samtidig er dagens rentenivå lavt, og utgifter er bare en del av bildet. Det er mange flere grunner til å trimme lageret og holde omløpshastigheten oppe.

LAGERPLASS – EN BEGRENSET RESSURS

De fleste byggeplasser har begrenset lagerplass, og for mye varer på lager kan lett komme i veien for effektiviteten på byggeplassen. Det daglige arbeidet kan hindres hvis byggeplassen er full av materialer som hindrer fri ferdsel og god logistikk.

Jo flere lokasjoner som må tas i bruk, og jo flere varer som er lagret, desto vanskeligere vil det være å holde oversikt og orden. For store lagre kan skape ineffektivitet og uorden.

Det samme gjelder faren for svinn. En av ulempene ved store eller mange lagre, er faren for at lagervarer blir borte. Dessuten vil svinn være vanskeligere å oppdage på store lagre og en uoversiktlig byggeplass.

RETT TID OG STED

Riktig lagerhold handler om å ha de riktige tingene på rett plass til riktig tid. Byggematerialer, verktøy og maskiner tar opp plass og er store budsjettposter, og bør derfor leveres så presist som mulig opp mot progresjonen i byggeprosessen. Det er her kapitalen bindes opp, og det er disse varene som opptar verdifull lagerplass.

Når det gjelder forbruksmateriell som skruer, bolter, skiver, stifter og lignende, utgjør disse cirka to prosent av byggekostnadene, samtidig som de tar lite plass. Her gjelder prinsippet om at liten tue kan velte stort lass: En skrue som mangler, vil stanse arbeidet og påføre store ekstrakostnader – selv om den i seg selv ikke koster mer enn én krone.

DYRT Å MANGLE MATERIELL

Det betyr at det lett kan bli kostbart å være for konservativ i lagerhold av forbruksmateriell. Relativt sett er det små kostnader forbundet med å ha et bredt utvalg av nødvendig forbruksmateriell tilgjengelig til enhver tid.

En god leverandør kan bidra til å sette opp lager- og leveringssystemer og ta seg av levering av forbruksmateriell på som sikrer at dine folk alltid har det de trenger når de trenger det.

Det koster nemlig langt mer å ikke ha en skrue når du trenger den, enn å ha ti skruer for mye på lager!