Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Åndedrettsvern som gassmasker og støvmasker må være tilpasset forurensningen i luften der du skal jobbe, ellers gir det liten eller ingen beskyttelse.</p>

#Produkt og fagtips

Fem viktige sikkerhetsregler ved bruk av åndedrettsvern

Åndedrettsvern som gassmasker og støvmasker må være tilpasset forurensningen i luften der du skal jobbe, ellers gir det liten eller ingen beskyttelse.

Morten Stenseth

Morten Stenseth

to., 28.07.2022

Dessverre er det slik at noen arbeidsoppgaver må utføres i omgivelser hvor luften kan være helsefarlig. I slike tilfeller vil det være aktuelt å bruke åndedrettsvern, men heller ikke dette vil beskytte deg dersom utstyret er feil eller brukes på feil måte.

Vi mennesker er helt avhengige av ren luft for å fungere. Hvis støv, røyk og gasser er en del av arbeidsmiljøet, er det nødvendig å beskytte nese og munn, slik at ikke forurensningen kommer inn i luftveier og lunger.

Det finnes ulike typer åndedrettsvern - masker med filter eller lufttilførsel, også kalt gassmasker blant mange - som hindrer at du puster inn helsefarlig luft. Åndedrettsvern må imidlertid være tilpasset forurensningen i luften der du skal jobbe, ellers gir det liten eller ingen beskyttelse. I verste fall kan du, hvis du velger feil verneutstyr eller bruker utstyret feil, utsette deg for enda større eksponering og fare.

Her er fem sikkerhetsregler du bør følge når du skal beskytte deg selv i luft som kan være farlig å puste inn.

1. VURDER RISIKOEN. BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR ER SISTE UTVEI!

I første omgang må du vite hva du skal beskytte deg mot og kartlegge hvilke vernemetoder som fungerer best til det aktuelle arbeidet du skal gjøre. Bruk av personlig verneutstyr som åndedrettsvern skal ifølge arbeidstilsynet være siste utvei.

I forkortet form er reglene for hvordan du skal unngå å innånde farlige luftforurensninger under arbeidet som følger:

  • Erstatt bruken av farlige stoffer med mindre farlige, hvis dette er mulig.
  • Hvis farlige stoffer er nødvendige å bruke, så fjern forurensningene ved ventilasjon eller andre tekniske tiltak.
  • Ved fortsatt risiko for eksponering skal åndedrettsvern brukes.
Åndedrettsvern ved sliping av sparkel

2. VELG RIKTIG ÅNDEDRETTSVERN TIL RIKTIG BRUK

Dersom risikovurderingen tilsier at bruk av åndedrettsvern er nødvendig, gjelder det å bruke riktig utstyr. Åndedrettsvern kan deles inn i to hovedgrupper:

  1. Filtrerende åndedrettsvern. Masker og filtre som hindrer at forurensing (støv og gasser/damper) kommer inn i luftveiene. Finnes i varianter med hel- og halvmasker med utskiftbare filtre, filtrerende halvmasker og motor- eller vifteassistert åndedrettsvern.
  2. Luftforsynt åndedrettsvern. Masker og utstyr som tilfører luft fra ikke-forurensede områder. Varianter er trykkluftforsynt og bærbart utstyr med komprimert luft (flaskeluft). Luftforsynt åndedrettsvern må alltid brukes i tilfeller der luften ikke inneholder nok oksygen, eller der forurensningens art og konsentrasjon er ukjent.

3. PASS PÅ AT DU HAR NOK OKSYGEN!

Menneskekroppen trenger mye oksygen under hardt arbeid. Ofte rekker ikke kroppen å advare om oksygenmangel, og man kan plutselig besvime. En bevisstløs person i oksygenfattig luft er en alvorlig, og i noen tilfeller livsfarlig, situasjon. Også for kolleger og andre som skal hjelpe.

Luften du jobber i må inneholde minst 19,5 % oksygen til enhver tid (21 % er det som er normalt). Vær spesielt oppmerksom på risiko og bruk en oksygenmåler hvis du skal gjøre arbeid i grøfter, brønner, tanker eller på steder hvor det skjer forråtnelse. Kjenner du ikke til luftforholdene er oppfordringen fra Arbeidstilsynet klar og tydelig: GÅ IKKE INN! GÅ IKKE NED!

LES OGSÅ: De vanligste personskadene i byggenæringen, og hvordan unngå dem

4. VELG EN MASKE SOM PASSER ANSIKTET DITT

Vi er alle forskjellige og det betyr at ikke alle masker passer alle hoder. En viktig forutsetning for at du skal være godt beskyttet av en åndedrettsmaske, er at den er helt tett. Det skal svært lite til før luft finner snarveier inn mellom hud og maske.

Skjegg, og til og med skjeggstubber, vil for eksempel gi så store lekkasjer at du ikke har noe som helst nytte av masken! Og når det gjelder halvmasker som bare dekker munn og nese, er det ofte en utfordring å få tettet godt ved neseroten.

Prøv derfor forskjellige masker og finn den som sitter best til ansiktet ditt. Kontroller også før hvert bruk at masken sitter skikkelig. Har du striper av støv på huden innenfor masken etter jobben, må du snarest finne en annen!

Åndrdrettsvern vinkelsliping

5. VÆR NØYE MED VEDLIKEHOLD OG BYTT FILTER NÅR DET TRENGS

Kontroll, vedlikehold og renslighet er viktig når det gjelder åndedrettsvern. Les alltid produsentens råd og anbefalinger for bruk og oppbevaring. Pakk bort masken etter at den har vært i bruk - ikke la den henge og samle støv.

Både støvfiltre og filtre mot gass og damp kan i utgangspunktet brukes i flere omganger, men pass på å oppbevare filtrene i en lufttett emballasje når de ikke er i bruk.

Tommelfingerregelen er at støvfilter må skiftes når det blir tungt å puste, mens gassfiltre skal skiftes når du kjenner lukten av forurensning.

Filter skal helst ikke brukes lengre enn 2 måneder etter at det først var tatt i bruk. Et tips er derfor å skrive datoen på filteret når du tar det i bruk. Har leverandøren egne anbefalinger på brukstid, skal du selvsagt følge disse.

OG NOEN TIPS TIL SLUTT

Det er flere måter å sikre at du bruker riktig verneutstyr på riktig måte:

  • Sjekk sikkerhetsdatablader for kjemikalier du beskytter deg mot. Der skal type åndedrettsvern og filtertype til beskyttelse være oppgitt.
  • Ikke stol blindt på beskyttelsesfaktoren som er oppgitt for åndedrettsvernet! Den er beregnet under svært rene laboratorieforhold. Du kan ikke regne med like høy grad av beskyttelse på arbeidsplassen din.
  • Alle typer åndedrettsvern skal være CE-merket. Merkingen betyr at produktene har bestått prøver foretatt av et uavhengig testlaboratorium. Kravene er fastlagt av den europeiske standardiseringsorganisasjon CEN.
  • Du har krav på opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Si ifra til sjefen din hvis du ønsker dette!