Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Vi kan like det eller ikke, men biler i dag er mer data og teknikk enn mekanikk. Det stiller krav til diagnoseverktøy og kunnskap om  feilsøking.</p>

#Produkt og fagtips

Feilsøking og diagnose – smartere biler krever smartere verktøy

Vi kan like det eller ikke, men biler i dag er mer data og teknikk enn mekanikk. Det stiller krav til diagnoseverktøy og kunnskap om feilsøking.

Rune Rødin

Rune Rødin

ma., 30.01.2023

WOW! bildiagnose

Tiden da det var tilstrekkelig med prøvelamper, multimetere og skrutrekkere for å finne ut hva som var galt med en bil, er for lengst forbi. Å reparere en moderne bil uten et godt diagnoseverktøy er i mange tilfeller som å utføre en operasjon uten å ane hva som feiler pasienten.

Alle som jobber med bil og kjøretøy vet at den teknologiske utviklingen har vært rivende gjennom mange år, og at den fortsetter fremover i ufortrøden fart. Hvor det ender vet ingen.

MER TEKNIKK ENN MEKANIKK

Vi kan like det eller ikke, men biler i dag er mer data og teknikk enn mekanikk. Den stolte yrkestittelen mekaniker står heldigvis fortsatt ved lag, men utfordres av andre og kanskje mer riktig beskrivende varianter: Biltekniker, systemtekniker, OBD-tekniker, diagnosetekniker, bildoktor – for å nevne noen.

Dette skiftet i bilmekanikerens kompetanse og arbeidsoppgaver stiller naturlig nok også nye krav til utstyret på verkstedet.

FEILSØKING FØR OG NÅ

Bildiagnose, feilkodelesing og diagnosetest er selvsagt ikke noe nytt. I Würth har vi holdt på med diagnose i nærmere 20 år, siden de første bilene rullet ut fra fabrikkene med obligatorisk innebygget On-board Diagnostics (OBD) som lot oss lese ut feilkoder, motordata og annen informasjon fra bilens «hjerne».

Fra 90-tallet og fremover ble bilene stadig mer avanserte og digitaliserte. På starten av 2000-tallet hadde nye Mercedes S-klasse mer enn 250 datastyrte komponenter! Diagnoseverktøy ble mer eller mindre standard på ethvert verksted. Originalverksteder hadde sine originaltestere, men også universelle diagnosetestere ble «allemannseie» etter at OBD2-kompabilitet ble et krav.

Gjennom årene som har gått siden den bilteknologiske revolusjonen skjøt fart for alvor, har utviklingen gått fra mange styreenheter i et kjøretøy (gjerne én for hver funksjon) til færre styreenheter som gjør langt flere og mer avanserte ting nå enn før. Derfor er det ikke lenger så enkelt som at feilsøking gir én feilkode og ett svar på hva som er galt. Feilkoden er bare et hint om hvordan du skal jobbe videre. Til å ta deg videre i problemløsingen kreves både mekanisk og teknisk kunnskap, men også tilgang til informasjon som hjelper deg å tolke, forstå og bruke målingene riktig.

WOW! – NYTTIG DELING OG LÆRING AV FEIL

Da Würth, som en pioner på fagområdet, satset tungt på å utvikle verktøy for diagnose og tester på kjøretøyelektronikk, var målet fra starten i 2000 å registrere og lagre informasjonen som verktøyene leste av, i en stor database. Slett ikke bare for egen læring og videre produktutvikling, men like mye til hjelp og støtte for bilmekanikere og serviceteknikere over hele Europa, slik at kostbar arbeidstid kunne brukes på reparasjoner i stedet for feilsøking.

Dette omfattende systemet for lagring og deling av data fra diagnosetester og målinger på bil fikk det treffende navnet WOW! – Würth Online World. I dag favner WOW! en rekke løsninger som forenkler arbeidsdagen på bilverksteder i inn- og utland, mye takket være den unike kunnskapen som er tilgjengelig gjennom bruk av utstyr og tjenester.

SMARTERE BILER KREVER SMARTERE VERKTØY

Med utviklingen av nye biler som i praksis er rullende datasentraler og i stadig større grad «tenker selv», melder det seg også et behov for kompetanse og utstyr som kan bistå bransjen i å håndtere både teknologien og nye krav og reguleringer som følger med den.

Moderne feilsøkingsteknikk er et fag i seg selv som krever både faglig innsikt og godt diagnoseutstyr. Når dette mangler, ser vi at det prøvebyttes komponenter for å finne løsninger på problemene. Dette er en tidkrevende og høyst usikker tilnærming som kan koste dyrt, både verkstedet og – ikke minst – for kunden.

Gode diagnoseverktøy skal etter vår mening gjøre mye mer for bilteknikeren enn bare å feilsøke, lese og slette feilminne, og lese av data. Det bør i tillegg være mulig å gi kommandoer til bilen (aktivering) som gjør det enklere å fastsette feilkilden nøyaktig. Verktøyet bør også ha en funksjon for å justere, kalibrere og programmere en styreenhet.

I tillegg er det en stor fordel at man kan bruke diagnoseverktøyet til å lese ut avgassutslipp (spesielt ved PKK), se om motoren bruker mer eller mindre drivstoff enn hva fabrikken ønsker, og se at alle sylindrene er like sterke. 

Sist, men ikke minst, er det essensielt at diagnoseverktøyet er brukervennlig og snakker med en oppdatert database som gir nødvendig teknisk underlag og hjelper brukeren å forstå og bruke målingene riktig, mot de kravspesifikasjoner som gjelder til enhver tid.

FORTSATT LOV Å BRUKE HODET

Du kommer et godt stykke på veien til framtiden med smart utstyr, men ikke uten mennesker som vet hvordan utstyret – og bilen - fungerer.

Selv i de smarteste bilene er det fortsatt grunnleggende mekanikk som må fungere for at elektronikken skal virke. Mekanikerens kunnskap og ferdigheter er på ingen måte unnværlig, og det er fortsatt lov å bruke det hodet som man brukte før!

Med hodet og basiskunnskap om bil på plass, er det en enkel sak for de fleste å lære seg hvordan man utfører moderne feilsøkingsteknikk. 

Se på det som en investering i fremtiden. Bilverksteder som ønsker å drive godt og lønnsomt på sikt, må kunne utføre reparasjoner og service effektivt og riktig på moderne biler - og sende dem trygt ut igjen på veien med fornøyde kunder bak rattet. Fornøyde kunder kommer gjerne tilbake!