Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Feil fugemasse, feil fugebredde, feil teknikk - fuging kan lett bli feil! Her ser vi på de vanligste fugetabbene.</p>

#Produkt og fagtips

Feil fuging er en snarvei til reklamasjoner

Feil fugemasse, feil fugebredde, feil teknikk - fuging kan lett bli feil! Her ser vi på de vanligste fugetabbene.

Marie Sand

Marie Sand

fr., 28.10.2022

Fuging er en stadig viktigere del av arbeidet både i verkstedet og på bygg. Gjør du feil her, blir det lett reklamasjoner ut av det, med de kostnadene det medfører. Her er de vanligste feilene – og hva du kan gjøre for å unngå dem.

1. FOR DÅRLIG RENGJØRING AV UNDERLAGET

Fugemasser skal i tillegg til å tette mellomrom, også feste til materialet. For å få god heft mellom materiale og fugemasse, er det nødvendig med grundig rengjøring. Støv, fett og smuss må fjernes grundig. Bruk et rengjøringsmiddel som er egnet til underlagsmaterialet og sørg for at rester etter rengjøringsmidler også fjernes før du fuger. Noen flater bør dessuten slipes ned med slipepapir eller grunnes for å gi god heft, og enkelte typer overflater, særlig porøse materialer som trefiberplater og porebetong, kan det være nødvendig å bruke en primer for at heften skal bli god nok.

2. FEIL FUGEMASSE

Fuging utføres på en lang rekke materialer, for eksempel tre, plast, metall og mineralske materialer som gips, glass og betong. Både heft og mekaniske og kjemiske egenskaper varierer, og resultatet er at det finnes en lang rekke fugeprodukter på markedet, tilpasset forskjellig bruksområde. Elastisitet, bearbeidelsestid og herdetid varierer, og enkelte fugemasser har soppdrepende eller brannhemmende egenskaper.

Det er avgjørende å velge en fugemasse som er tilpasset bruksområdet, og alle håndverkere som skal fuge bør derfor ha tilgang til en oversikt over vanlige bruksområder og velegnede fugemasser.

I enkelte tilfeller kan bruk av feil fugemasse faktisk ødelegge underlagsmaterialet. Noen typer sanitærsilikon vil for eksempel kunne ødelegge både mur og metall.

3. FEIL FUGEBREDDE

Fugemassens tverrsnitt i fugen må være riktig. Hvis ikke er det stor risiko for at den vil sprekke opp. For elastiske fugemasser bør forholdet mellom bredde og dybde være nær 2:1, og tverrsnittet bør ha en bikonkav form (tynnere på midten) som på bildet.

Bredde-Dybde

Mellomrommet der det skal fuges er også en viktig del av ligningen. For bred eller for smal fugeåpning vil gi feil elastisitet og vandring i fugemassen. Åpningen må derfor tilpasses både fugemassen og materialet det skal fuges i. En tommelfingerregel er at fugens tykkelse skal være cirka halvparten av bredden.

4. FUGEÅPNINGEN FYLLES MED FUGEMASSE

Fugemassen skal heller ikke fylle hele mellomrommet i dybden, men bare tette mellom materialene, topunktsheft. Årsaken til dette er at fugemassen ellers vil bevege seg i tre retninger, og de økte kreftene vil øke risikoen for at fugen sprekker. Fugebakstopp som tape eller bunnfyllingslist eller annet elastisk materiale kan legges i bunnen av fugeåpningen for å hindre massen i å trenge helt ned. Når bakstopp er montert, skal fugeåpningen fylles helt opp. Vi har bunnfyllingslister i 10, 15, 20 og 30 mm.

5. FEIL PÅFØRING

Fugemassen hefter ved påføring, og det er derfor viktig at påføringen skjer med tilstrekkelig trykk og med jevne bevegelser. Spissen på fugepatronen skal skjæres og tilpasses fugebredden. For å få en pen og rett fuge, bør du bruke et fugeglattemiddel, og fugen glattes ut med en fugeglatter eller fingeren.

Det er også viktig å passe på at fugemassen påføres og herdes ved riktig temperatur. Opplysninger om korrekt temperatur finner du i produktinformasjonen.