Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Ekspress-service på bilverksted kan øke lønnsomheten. Les våre beste tips her.</p>

#Service og tjenester

Ekspress-service kan gi bedre lønnsomhet for bilverkstedet

Ekspress-service på bilverksted kan øke lønnsomheten. Les våre beste tips her.

Olav Olden

Olav Olden

ma., 22.08.2022

Stadig flere bilverksteder tilbyr sine kunder ekspress-service. Kanskje det er en løsning også for din virksomhet? Ekspress-service er et konsept der verkstedet tilbyr ekstra hurtig service. Gjerne så raskt at kunden kan vente på bilen mens service blir utført.Det innebærer i praksis at to mekanikere jobber på den samme bilen, og mange opplever fremgang med dette tilbudet.

FJERNER STRESS

Vi vet alle hvor stressende det kan være å sette bilen på verksted. Leiebilen skal plukkes opp, og etter en dag eller to bærer det tilbake for å hente bilen.

Mange kunder er villige til å betale litt ekstra for service som er unnagjort på en time.

Med god planlegging og en eller flere løftere som rigges med fullt utstyrte arbeidsstasjoner på hver side av bilen, er dette så absolutt mulig å gjennomføre.

ET SPØRSMÅL OM ORGANISERING

Mer enn noe annet er ekspress-service et spørsmål om organisering av arbeidet. Teamene på to mekanikere arbeider nemlig ikke bare sammen om bilene, men ivaretar også kunderelasjonen. På den måten avlaster de kundemottak og verksmester, samtidig som de får full kontroll til å organisere arbeidet optimalt.

Med et velfungerende team er muligheten for produktivitetsøkning absolutt til stede. Og for den enkelte medarbeider kan dette ekstra ansvaret for planlegging og gjennomføring oppleves som en ekstra motivasjon. I tillegg vil det bidra til å utvikle kompetansen.

Ekspressservice-pa-bil

GODE TEAM

Mange mekanikere oppfatter rollen som servicemekaniker som en høyning av status. Effekten er større jobbtilfredshet. Selve samspillet med en god kollega kan også oppleves som givende og styrke lagspill og relasjoner på arbeidsplassen.

Her er det naturlig nok viktig å sette sammen team som fungerer godt. Et dårlig fungerende team vil neppe være et bidrag til bedret lønnsomhet.

De fysiske premissene er nok plass og nok verktøy. Ellers er det ikke snakk om den store tilretteleggingen. Det handler i prinsippet om én mekaniker på hver sin side av en kjøretøyløfter, hver med fullt verktøysett.

ØKT LØNNSOMHET

For kunden kan det oppleves som veldig positivt å ha direkte kontakt med personene som faktisk jobber med bilen.

Kanskje kan den ekstra nærheten til utførende mekaniker bygge lojalitet til ditt verksted. Med et godt kundeforhold i bunn kan servicemekanikeren også være en effektiv selger av tilleggstjenester. Sånt øker lønnsomheten ytterligere.

VURDERE MARKEDET

Om det er marked for ekspress-service der du driver, vil avhenge av betalingsvilje og type kunder. Verksteder med kunder med litt høyere betalingsvilje vil antakelig profitere mest på en slik ordning, og det er alltid et spørsmål om hvor mye du kan ta betalt for ekspress-service.

Men terskelen for å teste ut tilbudet er lav, og kanskje vil det vise seg som en suksess nettopp hos deg?