Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Dimensjonering av betongforankring er en omfattende oppgave i moderne bygg. Würths dimensjoneringsprogram gjør nødvendige utregninger enklere.</p>

#Produkt og fagtips

Dimensjoneringsprogram for betongforankring

Dimensjonering av betongforankring er en omfattende oppgave i moderne bygg. Würths dimensjoneringsprogram gjør nødvendige utregninger enklere.

Rune Kalvik

Rune Kalvik

to., 24.03.2022

Forankring i betong er en sentral komponent i moderne byggeri, og krever nøye utregninger av lokal overføring av laster til konstruksjon. Bestemmelse av laster i prosjekteringsfasen blir da bestemmende for dimensjonering av forankring for å oppnå foreskrevet lastkapasitet og sikkerhetsnivå.

MANGE PRODUKTER

Produktutvalget for betongankere er stort, med hvert produkt tilpasset et spesielt bruksområde, som for eksempel betonghimling, lekting, nedsenking av himling, svill, listing, balkong, kabelbroer, rekkverk og oppheng bad. Krav til dimensjonering vil varierere i hvert enkelt tilfelle, og det samme vil kravene til ankerets fysiske beskaffenhet og materiale – fra mekaniske høylastankere og kjemiske høylastankere til mekaniske mellomtunge og lette ankere.

Utrekksprøve betong

MANGE PRODUKTER

Produktutvalget for betongankere er stort, med hvert produkt tilpasset et spesielt bruksområde, som for eksempel betonghimling, lekting, nedsenking av himling, svill, listing, balkong, kabelbroer, rekkverk og oppheng bad. Krav til dimensjonering vil varierere i hvert enkelt tilfelle, og det samme vil kravene til ankerets fysiske beskaffenhet og materiale – fra mekaniske høylastankere og kjemiske høylastankere til mekaniske mellomtunge og lette ankere.

Forankring i betong

EFFEKTIVISERING

Heldigvis finnes det løsninger som effektiviserer disse utregningene, blant dem Würth Dimensjoneringsprogram for betongforankring. Programmet dimensjonerer forankringen i henhold til ETAG 001, annex C. Dette dokumentet er utarbeidet av European Organisation for Technical Assessment – EOTA – som har forgreninger til offisielle medlemmer over hele Europa. I Norge er det SINTEF Byggforsk som er offisielt medlem av EOTA.

Dimensjoneringsprogrammet er på norsk og er tilrettelagt for norske forhold. Programmet er øremerket Rådgivende ingeniører og BA-ingeniører som forbereder forankringsarbeider i prosjekteringsfasen eller i tiden før forankring, men er også anvendelig for andre med teknisk forståelse. Det er lagt vekt på et svært brukervennlig dimensjoneringsprogram med oversiktlige inntastingsgrep og utskrifter. De fleste av våre forankringsprodukter har Europeisk Teknisk Vurdering – ETA – og er lagt inn i programmet for dimensjonering.

Det koster ikke noe å laste ned eller bruke programmet. Under nedlasting kommer våre brukerforutsetninger samt generelle ansvarsforhold ved dimensjoneringsarbeider opp som skjermtekst. Teksten anses som lest og akseptert når dimensjoneringsprogrammet er nedlastet og tatt i bruk.