Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Ta med deg dette i vurderingen når du skal velge avstandsmålere, krysslasere, linjelasere, roterende lasere og andre laserverktøy til profesjonell bruk.</p>

#Produkt og fagtips

Dette bør du tenke på ved valg av laserverktøy

Ta med deg dette i vurderingen når du skal velge avstandsmålere, krysslasere, linjelasere, roterende lasere og andre laserverktøy til profesjonell bruk.

Øystein Holmsen

Øystein Holmsen

ma., 15.08.2022

Hvor langt, høyt eller bredt skal laseren nå? Skal den brukes ute eller inne? Hvilke funksjoner kan den utføre - med eller uten tilleggsutstyr? Her er noen tips ved valg av laserverktøy til profesjonelle jobber.

Rød krysslaser fra Würth

Det er forskjellige lasere på markedet til ulike oppgaver som skal utføres. Vi deler gjerne inn laserverktøy i flere grupper: Avstandsmålere, krysslasere/linjelasere og roterende lasere.

Felles for verktøyene er at de bruker laser for å måle avstander eller markere rette streker og linjer. Dermed kan de erstatte klassiske verktøy som tommestokk, vater, rettholdt, lodd og vinkelhake. Ikke minst gjør laserverktøy det enklere å utføre måle- og vatrejobber alene, uten hjelpemann.

Når du skal velge laserverktøy til profesjonell bruk er det fire viktige ting du bør tenke på:

1. OMGIVELSER

Skal laseren brukes utendørs eller innendørs?

Jobber du utendørs, er rekkevidde og synlighet viktig. I de fleste tilfellene er det dagslyset og det menneskelige øyet som setter begrensningene. Da er det viktig med en god lasermottaker til den roterende laseren eller til linjelaseren, som fanger opp laserstreken og øker lesbarheten der streken ikke lenger er synlig for øyet.

Ved bruk av avstandsmålere er skjerm og kamera gode hjelpeverktøy.

Innendørs er det andre utfordringer man må ta i betraktning, som for eksempel belysning og farger på vegger og materialer. Noen farger «sluker» for eksempel rødt lys. Da kan en krysslaser med grønt lys være bedre å bruke, da dette lyset i mange tilfeller er enklere å oppfatte for øyet.

2. AVSTANDER

Hvor store avstander er det snakk om? 30 meter eller 300 meter?

Avstander og rekkevidde er også viktig å tenke på når du skal velge laserverktøy. Generelt sett krever lengre rekkevidde større og dyrere verktøy. På linjelasere, krysslasere og roterende lasere oppgis også rekkevidde med eller uten mottaker. På avstandsmålere oppgis maksimal måledistanse. Rekkevidde blir målt etter en norm (ISO 16123-6).

Røde og grøne lasere fra Würth

3. FUNKSJONER

Hvilke funksjoner trenger du for å bruke laseren optimalt?

Laserverktøy fås med ulike grader av funksjonalitet; enklere og mer avansert, innebygd eller som supplement. Hva trenger du til den jobben du skal gjøre?

Til en roterende laser med lang rekkevidde, kan en fjernkontroll eller en smart mottaker gi store tidsbesparelser, og i mange tilfeller fjerne behovet for en hjelpemann. Ikke alle roterende lasere har disse funksjonene innebygd.

På en avstandsmåler kan blåtann-funksjonalitet, med kommunikasjon til for eksempel et nettbrett, gjøre oppmålingen og videre behandling av dataene mye enklere.

4. TILLEGGSUTSTYR

Hva trenger du i tillegg til laseren?

Med riktig tilleggsutstyr kan laseren inngå i et profesjonelt system som forenkler jobbene ytterligere. Stativer, målestaver og mottakere er de vanligste typene tilleggsutstyr til linjelasere, krysslasere og roterende lasere.

Laserbriller kan gjøre det enklere å se lasermarkeringen, for eksempel når sollys er en utfordring. Brillene filtrerer lyset slik at den røde laserlinjen blir mer synlig (vær oppmerksom på at dette ikke fungerer for grønn laser).

Til avstandslasere kan et godt stativ være med på å forenkle målingene.

PS. VELG SELVNIVELLERENDE LASERE

De fleste profesjonelle laserverktøy er selvnivellerende, som vil si at de lager vannrette eller loddrette laserstråler automatisk når laseren plasseres eller henges i en posisjon som er i nærheten av vater. Dette er en funksjon som sparer deg for mye tid og frustrasjon - pass derfor på at den laseren du velger er selvnivellerende.