Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Branntetting handler om å forhindre at brann og røyk sprer seg. Her får du en oversikt over de vanligste typene brannhemmende produkter og egenskapene deres.</p>

#Produkt og fagtips

Branntetting i næringsbygg

Branntetting handler om å forhindre at brann og røyk sprer seg. Her får du en oversikt over de vanligste typene brannhemmende produkter og egenskapene deres.

Marie Sand

Marie Sand

ma., 14.03.2022

Når firmaet ditt tar på seg oppdraget med å bygge eller rehabilitere et næringsbygg, tar dere samtidig ansvar for brannsikkerheten for mange mennesker. Hvilke produkter dere velger å bruke til brannfuging og branntetting kan være direkte avgjørende for om en eventuell brann forblir lokal, eller utvikler seg til en stor ulykke.

Aktører i byggemarkedet har i hovedsak to forskrifter å forholde seg til når det gjelder brann:

Brannvernforskriften som ivaretar eksisterende bygg

Byggteknisk forskrift som ivaretar nybygg og større ombygginger

I begge forskriftene er det gitt en hel del føringer for hvordan brannsikring skal utføres, spesielt gjennomføringer, som er samlebegrepet for luker, ventilasjonskanaler, rør, kabler og annet som krysser bygningsdeler.

HVA ER EGENTLIG BRANNTETTING?

Branntetting handler om å forhindre at brann og røyk sprer seg fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Det skal tettes i fuger mellom tak og vegger, og rundt gjennomføringer i brannklassifiserte bygningsdeler, slik at ikke brannmotstanden svekkes.

Branntetting krever produkter som er utviklet for å tåle mer av påkjenningene ved brann og varmeutvikling. Å bruke feil produkt i arbeidet med branntetting kan i ytterste konsekvens få fatale følger.

Her gir vi deg en oversikt over de vanligste typene brannhemmende produkter og egenskapene deres.

BRANNHEMMENDE AKRYL

Forhindrer spredning av brann og røyk gjennom fuger i brannklassifiserte vegger og dekker. Brukes til tetting og fuging av murte konstruksjoner, tre, gips, stål og tekniske gjennomføringer.

BRANNHEMMENDE GRAFITT TETTEMASSE

Spesielt utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. Brukes til branntetting av vanskelige gjennomføringer som store kabler, kabelbunter og plastrør. Kan brukes på de fleste underlag som for eksempel betong, tegl, leca, stål, tre og gips.

Merk at brannhemmende grafitt tettemasse inneholder vann og vil kreve rustbeskyttelse av en del metalloverflater.

BAKDYTT

En bakdytt kalles også for dytteremse og brukes oftest sammen med den brennhemmende akrylen. Bakdytten kan også brukes i rørmansjtter og brannrør for å redusere spredningen av røyk.

MØRTEL

Er det snakk om gjennomføring i et dekke, finnes det flere alternativer til tetting, som for eksempel brannhemmende gipsmørtel. Den egner seg på flere overflater, som Leca eller stål, men ikke til montering av dører eller annet som innebærer mye bevegelse. Høy grad av mekanisk motstandsdyktighet ettersom tetningen er lastbærende uten forsterkning.

RØRMANSJETT

Rørmansjett for branntetting av plastrør, kabel og metallrør med brennbar rørisolasjon. Rørmansjetten består av en splittet sirkulær hvit stålramme med grafittbasert svellende materiale innvendig. Mansjetten lukker seg automatisk ved varmeutvikling.

Rørmansjetter er fine ved ettermontering av branntetting. Enkel å montere med fin finish.

BRANNHYLSE

Brannhylsen består av en plasthylse kledd med grafittbasert svellende materiale innvendig som ekspanderer ved varmeutvikling. For branntetting av kabler, plastrør og kabler i trekkerør som trekkes i gjennom lettvegger, vegger og dekker av betong, lettboring, massivetre eller murverk.

Hylsen kan monteres på flere måter, støpt i betong, friksjons montert eller montert i større utsparinger. Forenkler etter trekking av rør og kabel, og gir en fin finish.

BRANNKITT

Branntettende og lyddempende kitt for kabel og metalliske rørgjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. Optimal for tetting av gjennomføringer selv med svært små åpninger mellom kabel/rør og konstruksjon - ingen minsteåpning. Enkel og rask montering - uten verktøy.

BRANNPLATE

En brannplate er en plate som består av steinull med høy densistet, belagt med brannmaling på én eller to sider. Brannplater brukes gjerne til å lukke åpninger i vegger eller dekker, til utsparinger i betong, lettbetong, mur, tegl eller gipsvegger, og for tekniske gjennomføringer.

Bruk av brannplater er den raskeste metode for branntetting, og er også en enkel metode ved ettermontering. Platene etterlater en pen og slett overflate.

Last ned gratis guide:

BRANNTETTING SKAL DOKUMENTERES

All utført branntetting skal dokumenteres av den som er engasjert for å gjennomføre branntettingen. Er det deg, så er dokumentasjonen ditt ansvar.

Følgende krav inngår i dokumentasjon av utført tetting:

  • Krav til sikkerhetsdatablad som viser komponenter som inngår i branntetting
  • Monteringsanvisning og produktdokumentasjon på komponenter som er benyttet i branntetting av gjennomføringer, må være tilgjengelig.
  • Krav til sporbarhet av branntetting, for eksempel i form av en arbeidsrapport som forteller hva som er utført og hvor.