Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Boring i metall er en oppgave som krever kunnskap for å få et godt resultat. I denne artikkelen tar vi for oss det du må vite for boring i ulike metaller. </p>

#Produkt og fagtips

Boring i metall: Dette må du vite

Boring i metall er en oppgave som krever kunnskap for å få et godt resultat. I denne artikkelen tar vi for oss det du må vite for boring i ulike metaller.

Øystein Holmsen

Øystein Holmsen

on., 18.01.2023

Det å bore i metall er en kunst, og krever solide kunnskaper for at man skal få et optimalt resultat. Her har vi samlet noen av våre beste tips for at du skal få runde og presise hull - hver gang.

VELG RIKTIG BOR

Er ikke et metallbor bare et metallbor? Det hadde unektelig vært det enkleste, men det er store forskjeller når det kommer til hvilket metall du skal bore i.

HVOR HARDT ER METALLET?

Metallets hardhet/strekkstyke måles i N/mm² og er avgjørende å vite når det kommer til valg av bor. Eksempelvis har:

  • Støpejern normalt sett en hardhet opp til 350 N/mm²
  • Generelt konstruksjonsstål opptil 850 N/mm²
  • Verktøystål opptil 1200 N/mm².

Standard HSS-bor er ofte egnet til bruk i stål med fasthet opp til 1000 N/mm², mens et HSS-E kan brukes i hardheter opp til 1400 N/mm². Husk imidlertid at bor for harde materialer ikke alltid egner seg for boring i myke materialer. Sjekk alltid produktinformasjon på boret og hardheten på metaller dersom du er i tvil. 

Metallbor som borer  i metallplate

HVA SLAGS METALL ER DET SNAKK OM?

Metallet du skal bore i er ikke bare viktig på grunn av hardheten. Borene er også tilpasset hva slags legering det er snakk om. Eksempelvis inneholder ikke et bor av typen HSCO rester av jern, og er dermed tilpasset bruk i syrefast eller rustfritt metall. Man KAN også bruke noen tradisjonelle HSS-bor i disse metallene, men faren er da at man drar med seg stål-spon fra en tidligere jobb, noe som kan føre til at det syrefaste/rustfrie metallet begynner å ruste. 

HVOR DYPT SKAL DU BORE?

Neste spørsmål er tykkelsen på godset du skal bore i. De aller fleste "normale" metallbor er merket med dx5 (eller Øx5). Dette vil si at man kan bore hull som er 5 ganger så dype som diameteren på boret. Har du eksempelvis et bor med Ø5 mm kan dette bore et hull som er 25 mm dypt. Skal du bore dypere enn dette må du ha egne bor til formålet. 

Dersom du skal bore i tynn metallplate er det viktig å velge et noe spissere bor, som avvirker passe fort og unngår å skape spenninger. Et bor med 130+ grader eller et trinnbor vil fungere godt til dette formålet. Vårt Smart Step bor er også godt egnet da det har trinn i tuppen, slik at det gradvis utvider størrelsen på hullet uten å skape for mye spenninger i platen. Under ser du et eksempel på boring av hull i en tynn plate med håndholdt maskin. Smart Step til høyre og et vanlig HSS-bor til venstre. 

Boring av hull i en tynn plate med håndholdt maskin.

SØYLEBORMASKIN ELLER HÅNDHOLDT DRILL?

Om du skal bore med søylebormaskin eller på frihånd med batteridrill er også verdt å ta med i beregningen. Du finner informasjon om det aktuelle boret er egnet til søylebormaskin, batteridrill eller industrielt bruk på produktinformasjonen. Tips: Dersom man skal ha et allsidig bor som kan brukes i ulike vinkler og som sentrerer superraskt, selv med boring på frihånd, er vårt Smart Step bor utmerket. 

IKKE GLEM SKJÆROLJE

Friksjon og varmegang er et annet viktig poeng når man skal oppnå et best mulig resultat. For å få et best mulig resultat, særlig ved arbeid i harde metaller, er det smart å bruke skjærolje, pasta eller skum. Dette kjøler ned selve boret slik at man ikke overoppheter det, noe som videre bidrar til at spissen holder seg skarp lenger. Oljen hjelper også sponet opp fra hullet slik at det ikke pakker seg. En annen fordel er at oljen vil begynne å ryke en stund før selve boret er overopphetet, noe som gir deg et godt varsko.  

Er du konsekvent på å benytte dette vil du få penere hull og øke levetiden på boret betraktelig. 

HVILKEN HASTIGHET SKAL DU BORE MED?

Et siste poeng som er svært viktig å huske, er hastigheten du skal bore med. Mange tenker instinktivt at man bør bore med så høy hastighet som mulig, men dette kan gi et dårlig resultat der man avvirker lite og før høy varmgang. En tommelfingerregel er faktisk at når man dobler diameteren på et bor av samme type, skal hastigheten halveres. 

Dersom man ikke har anledning til å direkte kontrollere antall omdreininger per minutt, er en fin fremgangsmåte at man starter rolig og øker hastigheten forsiktig. Ved optimal hastighet vil man oppnå fine spon i form av korketrekkere som kryper ut av borehullet.

Usikker på hastigheten? Bla i vår hastighetsguide for bor her.

Metallbor som borer

Ved bruk av søylebormaskin har man stort sett anledning til å stille inn hastigheten, og da er vår hastighetsguide fin å ha. Den tar utgangspunkt i hvilket metall du skal bore i og fasthet målt i N/mm², og anbefalt hastighet målt i omdreininger/min pluss anbefalt mating målt i millimeter/omdreining. Denne informasjonen gir deg mulighet for lengst mulig levetid, og ikke minst: Pene hull, gang etter gang!