Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Gips er et av de materialene du støter oftest på i et moderne hus, og det er ikke tilfeldig. Gips er stabilt, lyddempende, slett og ikke minst så er det ubrennbart. En ulempe med gips er at det er porøst, og når man skal feste noe i det krever det riktig produkt og kunnskap for at det skal sitte. I denne artikkelen tar vi deg, som jobber som håndverker, gjennom de vanligste metodene for innfesting i gips.</p>

#Produkt og fagtips

Innfesting i gips - Dette er våre beste råd

Gips er et av de materialene du støter oftest på i et moderne hus, og det er ikke tilfeldig. Gips er stabilt, lyddempende, slett og ikke minst så er det ubrennbart. En ulempe med gips er at det er porøst, og når man skal feste noe i det krever det riktig produkt og kunnskap for at det skal sitte. I denne artikkelen tar vi deg, som jobber som håndverker, gjennom de vanligste metodene for innfesting i gips.

Magnus Stensaas

Magnus Stensaas

ti., 09.04.2024

Les vår detaljerte guide om innfesting i gips. Lær om de vanligste metodene for innfesting, fordeler og ulemper med forskjellige typer ankere, og hvordan du velger den beste metoden for ditt prosjekt.

Teorien for en trygg innfesting

La oss først ta en rask titt på hva som gi en god innfesting. Det aller beste er naturligvis å finne en stender, og skru en solid treskrue inn i den, men det er en luksus man ikke alltid har. Normalt sett vil gjengeinngrepet i en skrue være nok hvis man eksempelvis skrur i treverk, treplater eller fiberplater.

Siden gips er porøst vil gjengene fort slippe hvis man laster tungt, eller det oppstår vibrasjoner og bevegelse. Gipsen pulveriseres rett og slett. Man er derfor avhengig av å lage et «mothold» på baksiden av platen. Kapasiteten i innfestingen er da avhengig av hvor stor trykkfordelingsflate du har på baksiden av gipsplatene. Et godt bilde på dette er at man lettere går gjennom isen på et vann dersom man står oppreist fremfor å ligge på magen – Det handler rett og slett om å fordele vekt utover et størst mulig område.

Husk også at gipsplatene i seg selv har en vektbegrensning på kvadratmeter. Dette avhenger av type gips og om det er benyttet et eller to lag. Ha alltid kontroll på dette når du velger metode.

Bakside av en mollyplugg

En Mollyplugg sett fra baksiden. Det er en stor flate å fordele vekten på.

Et hav av metoder

Det finnes mange ulike type ankere man kan bruke for å feste i gips, men vi vil her ta for oss de vanligste metodene profesjonelle håndverkere velger å bruke for trygge forankringer.

Drivaplugg

Drivapluggen er en løsning som ikke lager en flate på baksiden av platen, men snarere fungerer som en veldig stor skrue med stort gjengeinngrep. Pluggen er selvborende, så med rett påtrykk mot underlaget kan man skru pluggen rett inn i platene til pluggen ligger i flukt mot underlaget. Deretter kan man skru en tre- eller plateskrue skrue inn i drivapluggen.

 • Fordel: Relativt raskt å montere.
 • Ulempe: Skrur man for hardt i monteringen vil gipsen pulveriseres. Siden det ikke lages et mothold på baksiden, vil ankeret fort slippe.

Finn Drivaplugg her.

Drivaplugger

Hulromsplugg

Hulromsplugg også kjent som Mollypluggen som er laget av metall, og fungerer på den måten at man forborer et hull, dytter pluggen inn og forspenner med et tilhørende montasjeverktøy. Etter forspenning får man et mothold i form av at kors av metallspiler på baksiden av platen. Etter dette kan man feste med medfølgende skrue med metriske gjenger.

 • Fordel: Du får en stor trykkfordelingsflate på baksiden av platene som gir en solid og trygg innfesting.
 • Ulempe: Mange forspenner ikke med tang, noe som gir manglende kapasitet, eller man oppleve at pluggen begynner å rotere i torsjonsretning ved forspenning. Man må også sikre at man har valgt riktig variant med tanke på om man skal montere i ett-, to- eller trelags gips. Bommer man begge veier vil dette gi dårlig kapasitet. Det tar også litt tid å montere.

Finn hulromsplugg her.

Mollyplugg

Mollyplugg montert på korrekt vis.

Rosettplugg

Rosettpluggene er svært solide og lager en stor knute på baksiden av platen. Man monterer ved å forbore, dytte inn pluggen og skru inn den medfølgende skruen med metriske gjenger. Pluggen knyter seg til etter hvert som man skrur inn i skruen.

 • Fordel: Rosettpluggen er rask å montere, og gir høy kapasitet siden man får en stor trykkfordelingsflate på baksiden av platene.
 • Ulempe: Du begrenses til den medfølgende skruen for å feste med.

Finn rosettplugg her.

Zebra Shark

Dette er en svært allsidig plugg som også kan brukes til lett innfesting i tegl og betong, men som er an skikkelig gips-spesialist. Grunnen til dette er at pluggen utvider seg i fire retninger, og dersom den monteres i hullromsmaterialer, som gips, vil den knyte seg til en rosett.

Denne pluggen monteres på samme måte som rosettpluggen, men her kan man benytte den skruen man ønsker, så lenge det er snakk om en helgjenget treskrue i passende dimensjon. Du kan altså variere ønsket hode på skruen.

 • Fordel: Rask å montere og gir større valgmuligheter med tanke på skruetype. Typen uten krage kan benyttes til gjennomstikksmontering.
 • Ulempe: Ingen store, men den kan ikke benyttes med skruer med metriske gjenger.

Finn Zebra Shark her.

Det sikreste valget – Shark Twist

Vi har gitt dette produktet en egen overskrift, siden vi mener det er det soleklart beste valget for innfesting i gips. Samtidig er den også ypperlig for relativt tunge montasjer i tegl, alle typer bygningsplater, betong og lettlklinker som Leca og Siporex. Med andre ord har du en plugg til nesten alle underlag. Du kan benytte deg av både treskruer og skruer med metriske gjenger her, noe som gir stor fleksibilitet i montering.

Shark Twist er en tokomponet plugg som består av et mykt og et hardere plastmateriale, Polypropylen og Polyamid. Dette, kombinert med at pluggen ekspanderer i fire retninger, gjør at man får svært høy friksjon mot underlaget i 360 grader rundt pluggen.

Samtidig vil Shark Twist, i likhet med rosettpluggen og Zebra Shark, knyte seg når den monteres i hulkromsmaterialer. Det unike er at denne pluggen lager et åttetallsmønster som gir en meget stor flate på baksiden av gipsplaten. Dette gir svært høy kapasitet. Montering skjer ved forboring, og deretter montering som kun krever håndmakt. Forspenning skjer ved at man først skrur inntil med drill, og deretter bruker skrutrekker og håndmakt for å ha kontroll på når pluggen har knytt seg tilstrekkelig.

 • Fordeler: Ekstremt allsidig plugg som brukes i nesten alle ulike typer forankringsunderlag. Høy kapasitet. Kan benyttes med treskruer, plateskruer og metriske skruer. Krever ikke hammer for å slås inn.
 • Ulemper: Ingen merkbare.

Finn Shark Twist her.

Shark Twist
Noen tips til slutt
 • Det er ingen presis fasit når du skal velge metode, men det kan være greit å finne noen produkter man er trygg på, og så ha dem fast i kofferten. Velger du Shark Twist trenger du kun en plugg/metode.
 • Husk at skruen du bruker må være lenger enn pluggen. Blir den kortere vil ikke pluggen knyte eller ekspandere seg riktig, og man får fort en forankring som løsner. Regelen er: Pluggens lengde + 3-5 mm + tykkelse på påmonteringsdelen.
 • Ikke bruk skurer med fiberskjær da dette kan rive i stykker pluggen, og gjøre at den ikke knyter seg korrekt.
 • Bruker du Mollypugg MÅ du bruke en monteringtang. Uten dette vil du ikke få et skikkelig mothold.