Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Som arbeidsgiver har du ansvar for sikkerhet på byggeplass ved å gi ansatte opplæring i bruk av arbeidsutstyr - og det er ditt ansvar at de har forstått opplæringen!</p>

#Produkt og fagtips

Arbeidsutstyr: Mangelfull opplæring er en lek med livet

Som arbeidsgiver har du ansvar for sikkerhet på byggeplass ved å gi ansatte opplæring i bruk av arbeidsutstyr - og det er ditt ansvar at de har forstått opplæringen!

Øystein Holmsen

Øystein Holmsen

on., 08.02.2023

I rollen som arbeidsgiver er du pålagt å gi dine ansatte opplæring i sikker bruk av arbeidsutstyr. Er utstyret komplisert eller farlig, skal du ikke bare dokumentere at de ansatte har fått – men også forstått - opplæringen. Hvordan løser du dette?

Du har helt sikkert opplevd det mer enn én gang: Du viser og forklarer en ansatt hvordan en jobb skal gjøres, han nikker og sier ok; det er forstått - ingen problem. Men så setter han i gang, og du ser at han gjør det feil likevel. Noen ganger er det kanskje ikke så farlig. Andre ganger er det nettopp det – farlig!

1 AV 5 ULYKKER KUNNE VÆRT UNNGÅTT MED BEDRE OPPLÆRING

Når Arbeidstilsynet gransker alvorlige arbeidsulykker, viser det seg at 1 av 5 arbeidsgivere ikke har gitt den informasjon og opplæring som regelverket krever.

Dette betyr i praksis at mange ulykker, skader og dødsfall på arbeidsplasser kunne vært unngått.

ARBEIDSGIVERS ANSVAR

Det er enhver arbeidsgivers ansvar og plikt å sørge for at de ansatte får nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyr. Plikten til opplæring gjelder både når den ansatte introduseres for en arbeidsoppgave for første gang, og senere dersom arbeidet endres eller omorganiseres. 

Omfanget av opplæringen øker med kompleksiteten på utstyret som skal brukes. For utstyr som krever spesiell forsiktighet skal arbeidsgiver dokumentere at riktig opplæring er gitt – og forstått av den ansatte.

HVORDAN DOKUMENTERE AT OPPLÆRING ER FORSTÅTT?

Regelverket sier imidlertid ingenting om hvordan "forstått" skal dokumenteres. Her må arbeidsgiver selv vurdere hva som er riktig fremgangsmåte, verktøy og nivå.

Dokumentert sikkerhetsopplæring med den ansattes signatur på et ark som sier at opplæring er «mottatt» er neppe godt nok hvis uhellet skjer.

En prøve eller test, derimot, som viser at den ansatte har gjennomført praktiske øvelser og har svart (riktig) på spørsmål knyttet til opplæringen, vil være langt mer hensiktsmessig. Både som del av selve undervisningsopplegget og som bevis/dokumentasjon på opplæringen.

REN GEVINST

Riktig og god opplæring i bruk av arbeidsutstyr vil også gi en økonomisk gevinst:

Utstyr som blir brukt riktig utsettes for mindre slitasje, og livslengden på øker. I tillegg øker produktiviteten når riktig utstyr brukes til riktig jobb på riktig måte. På den måten unngår man også at det skjer ulykker. 

UNGE OG UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE TRENGER OPPLÆRINGEN MEST

Tall fra SSB viser at mer enn 1000 arbeidstakere under 25 år blir alvorlig skadet i arbeidsulykker hvert år.

I følge Arbeidstilsynet skyldes de høye tallene at unge arbeidstakere mangler erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre, og ofte også forståelse for risikoen som er knyttet til arbeidet. Samtidig er dette arbeidstakere som gjerne står på ekstra og viser iver i arbeidet, noe som igjen kan føre til «ungdommelig overmot» i visse situasjoner. Desto viktigere er opplæring og informasjon for denne gruppen av ansatte!

En annen utsatt gruppe er utenlandske arbeidstakere, som i mange tilfeller blir satt til de mest risikofylte oppgavene. Høy risiko i kombinasjon med språkproblemer, dårlig opplæring og manglende verneutstyr er vanlige bakenforliggende årsaker til de alarmerende ulykkestallene. Her er sikkerhet på byggeplass mest utsatt.

Arbeidsgiver plikter å sørge for at ansatte får sikkerhetsopplæring på et språk de forstår. I Würth holder vi kurs i sikker bruk av arbeidsutstyr. Kurset er på norsk, og det hender at vi må avvise deltakere fordi de ikke har språkkunnskapene de trenger for å følge opplæringen.

Det er ikke slik at arbeidsgivere kan «kjøpe seg fri» fra ansvaret gjennom å sende ansatte på kurs. Har ikke arbeidstaker forstått opplæringen på kurset, er arbeidsgiver like fullt ansvarlig dersom det skjer en ulykke.

10 NYTTIGE HUSKEREGLER

Arbeidstilsynet har laget 10 huskeregler for opplæring på arbeidsplassen. Denne listen kan arbeidsgivere med fordel skrive ut og bruke aktivt som en påminnelse om hvor viktig det er at alle tenker og praktiserer sikkerhet på arbeidsplassen: 

  • Jeg, og de jeg har satt til å lede andre, har nødvendig kompetanse slik at hensynet til sikkerhet og helse er ivaretatt i vår virksomhet.
  • Jeg har kartlagt de farer og problemer mine arbeidstakere kan utsettes for.
  • På bakgrunn av kartleggingen av mulige farer og problemer har jeg sørget for at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen.
  • Hos oss har alle fått øvelse og opplæring i bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr.
  • Ansetter jeg noen under 18 år, har jeg tatt særlig hensyn til at de er mer risikoutsatt og ofte har mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre.
  • Alle vet hvem som står for opplæring og instruksjon av nye medarbeidere og hva opplæringen og instruksjonen omfatter.
  • Det er klart og tydelig for den nyansatte hvilke oppgaver han/hun kan og må utføre, og hvilken opplæring som kreves.
  • Alle vet hvem de skal kontakte og hva de skal gjøre dersom det oppstår uforutsette farer og uønskede hendelser.
  • Dersom det brukes arbeidsutstyr som jeg mener det er særlig viktig å være forsiktig med, har jeg sørget for å dokumentere opplæring av de som skal bruke utstyret.
  • Alle som skal bruke arbeidsutstyr som krever sertifisert opplæring, har fått slik opplæring.

 (Kilde: Arbeidstilsynet)