Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Enkel løsning av krystallisering fra AdBlue</p>

#Produkt og fagtips

Würth og Tunap løser krystalliseringsproblemet med AdBlue

Enkel løsning av krystallisering fra AdBlue

Henning Sørensen

Henning Sørensen

on., 20.03.2024

Krystallisering i AdBlue-væsken på dieselbiler er et velkjent problem, men nå har Würth Norge og Tunap lansert en enkelt løsning.

Temperatursvingninger til besvær

Adblue sin oppgave i bilen er kort fortalt å gjøre utslippet renere ved å sprøytes inn i eksosen før katalysatoren i motoren. Dette gjør at den skadelige NOX-gassen reagerer med AdBlue og omdannes til harmløs Nitrogengass (N2) og vanndamp.

Med andre ord er effekten av AdBlue svært ønskelig, men det er et problem med AdBlue, og det er at det krystalliserer seg ved temperaturendringer. Dette ser ut som saltutslag og kan tette igjen systemet slik at AdBlue ikke kommer frem til eksosen slik det skal. Krystallene kan også legge seg på partikkelfilteret, og til slutt gjøre at motorlampen begynner å lyse. Har det gått for langt vil enkelte biler nekte å starte.

Tunap 987

Innsprøytingsdyse for AdBlue. Med krystallisering til venstre, og etter rens med Tunap 987 til høyre.

En enkel løsning

Med den tilsetningen Tunap 987 eliminerer man enkelt problemet med krystallisering. En liten tilsetning i AdBlue-tanken gir beskyttelse mot krystallisering så lenge tanken varer. Vi har fått mye tilbakemelding fra kunder i forkant av lanseringen at dette har vært etterlengtet, og særlig yrkessjåfører som kjører mye, vil ha stor glede av tilsetningen

Godkjenninger på plass

Tunap 987 også er grundig testet for å forsikre at tilsetningen ikke påvirker motorens funksjon på negativ måte. Det er gjennomført SGS-test som viser at tilsetningen er innenfor normen ISO 22241. Dette betyr at Adblue-vesken har normal funksjon etter at tilsetningen er blandet ut. Det er også utført APL-test som viser at avgassverdiene er innenfor normale måletoleranser.