Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
Juridiske betingelser

Denne nettsiden er publisert av Würth Norge AS og kan bare brukes for informasjonsformål. Når du går inn på og bruker denne nettsiden, forplikter du deg samtidig til å godta de betingelser som er fastsatt i denne erklæringen. Du forplikter deg også til å følge alle andre restriksjoner som finnes på denne nettsiden.

WN gir deg tillatelse til å lese og laste ned informasjon på denne nettsiden kun for personlig, ikke-forretningsmessig bruk dersom det ikke gis annen tillatelse spesifisert for nedlastningen. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eierskap av informasjon, og informasjonen kan ikke endres på noen måte. Informasjonen kan heller ikke reproduseres, offentliggjøres, distribueres eller brukes på noen måte for offentlige eller forretningsmessige formål.

WN jobber kontinuerlig for at informasjonen på våre nettsider skal være så nøyaktig som mulig, men WN påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler. WN garanterer ikke at våre nettsider eller servere er uten virus eller eventuelle andre skadelige elementer.

Nettsidene til WN har lenker til andre sider. Verken WN eller noen av datterselskapene er ansvarlig for innholdet i tilknyttede nettsider og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med tilgang til og bruk av våre nettsider.

Denne erklæringen er i henhold til norsk lov.