Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler Festemidler
Elektro Elektro Elektro
Kjemi Kjemi Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Klær, sko og verneutstyr Klær, sko og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
Maskiner Maskiner Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Bygg og anlegg Bygg og anlegg
Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning

Klipp håret, få deg en jobb!

”Jeg hadde langt hår da jeg kom til jobbintervjuet”, minnes Divisjonssjef Auto, Terje Kristoffersen, ansatt som Mollands tredje selger. Selv hadde Molland respondert på en liten annonse i Aftenposten hvor det tyske morselskapet søkte representasjon i Norge. Jobberfaring med Tyskland og tyskkunnskaper gjorde utslaget. ”Du er ansatt på en betingelse, at du klipper håret!”, sa Molland til meg. Han ga meg til og med penger til hårklippen. Jeg ofret håret, og har jobbet i Würth siden.”

Pionertiden

”Vi var unge, sultne på å lykkes og klare for å rulle opp skjorteermene. Det var oppskriften da vi startet”, husker Molland. ”Vi var jo heldige også. Det var på mange måter enklere å etablere noe nytt på den tiden. Konkurransen var ikke så knallhard som den er i dag. Salg var da, som nå, både en kunst og et håndverk, men systemene og organiseringen var langt mindre komplisert.” ”Vi lærte en masse i denne første pionertiden”, forteller Molland. ”Kanskje mest om hva det vil si å ta ansvar gjennom nye utfordringer, finne løsninger. Vi måtte være kreative, vi hadde ikke noe valg. Salgsmøtene foregikk sittende på pappkasser i lageret vi leide. Verden var uformell, beslutningsveien rask, i den forstand at det handlet om å peke på kartet, finne kunden, sette seg i bilen og selge. Og selge gjorde vi. I 1974, omsatte vi for ca. 940.000,- kroner og siden har kurven pekt rakt til værs år for år.

Lageret i bånn

”Jeg husker en hendelse på Alnabru”, forteller Terje Kristoffersen. ”Vi hadde fått mye varer til lager og gulvet i den stakkars brakka vår greide ikke vekten og varene raste gjennom gulvet. Et tydeligere tegn på vekst skal man vel lete lenge etter. Det tok ikke lange tiden før vi flyttet til Kjeller.” ”Vi ble raskt mer profesjonelle. Vekst krever det”, påpeker Molland. ”Flere ansatte, klarere struktur i forhold til roller som skulle fylles, varelager som måtte kompletteres og ikke minst, ansettelse av mange nye selgere.”

That 80’s Show

”80-tallet var tiåret hvor veksten tok virkelig av. Som ellers i samfunnet var aktiviteten ekstremt høy både i innenfor bilbransje og industri/håndverk, begge våre satsingsområder. Da vi flyttet til vårt første egne nybygg i Nittedal utenfor Oslo, var vi veldig stolte over hva vi hadde fått til på drøye 10 år. ”Ord som logistikk og servicegrad var ennå ikke hverdagslige termer, men vi lærte at reell vekst, var å ha fokus på bunnlinjen fremfor omsetning. Teknologiutviklingen og en gryende datastyrt hverdag gjorde at vi sto overfor store omleggingsprosesser. Å ha et konsern som Würth i ryggen og en visjonær av format gjennom Reinhold Würth var til stor hjelp i disse fasene av helt nødvendig omstilling.

Mennesket som ressurs

”Med med mange ansatte kommer det menneskelige aspektet sterkere til utrykk ettersom en bedrift vokser. Trivsel og trygghet er avgjørende for å kunne nyttiggjøre seg ressursene våre ansatte har. Rask vekst er en utfordring for alle bedrifter, vi var intet unntak.” ”Det har vi i Würth vært veldig opptatt av; å gjøre hverandre gode. Legge til rette for at de forskjellige funksjonene i bedriften er så samskjørte at vi også internt ”leverer varene” til rett tid, og med en felles forståelse for hvordan vi skal løse oppgavene”, understreker Molland. ”80-årene var for oss en gyllen anledning til å etablere oss som en av de tunge aktørene i markedet, et resultat av at vi hadde vektlagt strategiutvikling. Vi så nøye på hvordan vi skulle åpne opp for nye sider ved vår virksomhet, hvordan bli mer attraktive som leverandør, spesielt som totalleverandør av både varer og tjenester.”

Kompetanse

”Ved å møte disse utfordringene veldig bevisst ved inngangen til 90-tallet. Alt ved vår virksomhet måtte skje i et raskere tempo. Hver og en fikk større ansvar. Vi måtte levere raskere, riktigere. Økonomistyring fikk en helt annen mening i vår hverdag. Kostnadsorientering ble like viktig å håndtere profesjonelt som ordreinngang”, erindrer Molland. ”Det hele samlet seg da vi flyttet til våre nåværende lokaliteter på Holum Skog. Vi fikk en tilpasset infrastruktur, nødvendig handlingsrom, det som i dag gjør oss til en av landets mest effektive bedrifter.”

Mennesker i samarbeid

”Det er selvfølgelig veldig gledelig at en bedrift som startet i en falleferdig brakke på Alnabru i 1973 nå nærmer seg en milliard kroner i omsetning, med bunnsolid økonomi og en egenkapital de fleste kan drømme om. Men ser man bort fra det økonomiske perspektivet, så er faktisk det som varmer mest, hva mennesker kan få til, sammen” understreker Molland. ”Würth Norge er en trygg og attraktiv arbeidsplass for hundrevis av mennesker, og tar du med familiene deres så er det flere tusen mennesker som har hatt sitt profesjonelle liv og økonomiske fundament forankret i denne bedriften.” ”Å vite at Würth nå er representert med egne butikker i over 30 norske byer; at vi bygger nok en etasje på administrasjonsbygget; bygger ut lageret, verkstedet, kompetanse- og opplæringssenteret – det at vi igjen må utvikle oss og gå nye kreative runder for å møte markedets utfordringer, viser med all tydelighet at vi i Würth har mestret kunsten å drive lønnsom butikk, en som nyter stor tillit over hele landet.