Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler Festemidler
Elektro Elektro Elektro
Kjemi Kjemi Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Klær, sko og verneutstyr Klær, sko og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
Maskiner Maskiner Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Bygg og anlegg Bygg og anlegg
Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning

Compliance

Kontakt:

Compliance
Würth Norge AS

Morteveien 12
1481 Hagan

E-post:
compliance@wuerth.no

Gjensidig tillit, pålitelighet, ærlighet og redelighet, så vel internt som utad, er grunnleggende prinsipper som er dypt forankret i Würth-Gruppens forretningskultur. Vår forpliktelse til disse verdiene ble nedskrevet i «Corporate Philosophy» for aller første gang i 1970-årene av Reinhold Würth.

Prinsippene inkluderer ikke bare at gjeldende lover og regler overholdes, men også at holdninger og tankesett hos de ansatte er i samsvar med dette, samt at det er en innarbeidet del av en bærekraftig felles suksess for Würth-Gruppen.

Det er vårt mål å fremme dette tankesettet. Hos de ansatte skal dette lede til at nasjonale og internasjonale lover og regler overholdes. For å forsterke disse holdningene, så vel for våre ansatte som for våre kunder, leverandører og andre forretningspartnere, har vi på grunnlag av våre felles verdier synliggjort dette i Würth-Gruppens «Code of Compliance» og utviklet praktiske retningslinjer (Code of Conduct).

Rapporteringssystem for Würth-Gruppen

Med vår «Code of Compliance» forplikter vi oss til å behandle hverandre, våre kunder, leverandører og andre forretningspartnere med personlig integritet. Undersøkelser viser at det ofte er henvisninger fra en tredje person som fører til oppklaring av kriminelle økonomiske handlinger. Derfor har vi iverksatt et system som gjør det mulig ikke bare for de ansatte i Würth-Gruppen, men også for tredjeparter å opplyse om kriminelle handlinger og andre brudd på Compliance-reglene. Systemet er nettbasert og heter BKMS-system (Business Keeper Monitoring System).

I dette systemet rapporterer man opplysninger med navn eller anonymt. Vi søker åpen kommunikasjon og oppmuntrer derfor til å oppgi navn. Uansett vil vi behandle opplysninger konfidensielt, og vil hensynta de involvertes personlige integritet og interesser.

Vi hadde satt pris på om du ville åpne en postboks i BKMS-systemet som vi vil bruke for å kontakte deg. Dette er viktig i tilfelle det blir spørsmål, eller om du ønsker å tilføye mer informasjon senere. Kommunikasjonen gjennom postboksen kan, om ønskelig, også håndteres anonymt.

Systemet brukes utelukkende for å gjøre oppmerksom på antatte økonomiske kriminelle handlinger eller definerte tunge Compliance-overtredelser i Würth-Gruppen. Misbruk til andre formål er straffbart.

For English press here!