Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler Festemidler
Elektro Elektro Elektro
Kjemi Kjemi Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Klær, sko og verneutstyr Klær, sko og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
Maskiner Maskiner Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Bygg og anlegg Bygg og anlegg
Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning

PERSONVERNERKLÆRING

Würth Norge AS ("WNO") behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne gjennomføre oppdrag og levere våre tjenester til deg.

Du har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger. Det er derfor viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi innsamler personopplysninger, hva vi bruker personopplysningene til og hvordan vi sikrer dem. I tillegg forteller vi deg hvem vi deler personopplysningene med og dine rettigheter til blant annet innsyn, retting og sletting.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson direkte eller indirekte. Det kan være navn, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller en vurdering av deg som person.

Würth Norge AS, Morteveien 12, 1481 Hagan, ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger når du bruker våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på andre måter.

WNO samler inn personopplysninger om deg på forespørsel til deg direkte, eller ved at du bruker våre tjenester eller på annen måte. Vi samler inn følgende typer informasjon om deg:

  • Grunnleggende informasjon, så som navn og kontaktdetaljer.
  • Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, så som informasjon om brukers identitet og passord, som våre systemer lagrer kryptert.
  • Opplysninger om kundeforholdet, så som tjeneste- og ordreopplysninger. Betalingsopplysninger, markedsføringstillatelser og kontakt med kundeservice.
  • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av vår nettside eller tjenester, f. eks. aktivitetslogger og teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.).
  • Andre opplysninger om tjenestebruken, så som data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider.
  • Opplysninger gjennom videoovervåkning.

Eventuelle andre opplysninger samles inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger, men i enkelte tilfeller trenger vi informasjon om deg for å levere våre tjenester, kontakte deg mv.

Vi behandler personopplysninger ved håndtering av våre kundeforhold, herunder for å oppfylle forpliktelser vi som leverandør har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg, samt kundeadministrasjon og fakturering. Vi vil av denne grunn ved avtaleinngåelsen og under avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel avtaleansvarlig.

Ved inngåelsen av avtaleforholdet innhenter vi også personopplysninger om deg for kundeoppfølging og for å kunne markedsføre og sende deg informasjon om produkter innen de produktkategoriene hvor vi allerede har et avtaleforhold med deg. Personopplysninger til dette formålet innhentes fra kredittopplysningsforetak og benyttes kun etter samtykke fra deg.

På vår hjemmeside (Din side) kan du gi ditt samtykke til at WNO behandler dine personopplysninger som skal brukes i forbindelse med ditt kundeforhold.

Fordelen med å gi samtykke er at budskapet blir mer nyttig og tilpasset deg personlig. Selv om du gir ditt samtykke vil WNO ikke utlevere personopplysningene dine til tredjeparter.

Noen av WNO sine lokaler overvåkes av automatiske kameraer. Kameraovervåkingen gjøres for å forebygge og avdekke straffbare handlinger.

 

WNO har etablerte rutiner og tiltak for å sikre at ikke uautoriserte personer får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av personopplysningene ellers skjer i tråd med gjeldende rett. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Personvernreglene gir deg diverse rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene som vi har samlet inn og lagret på deg.

Personvernforordningen gir deg også rett til dataportabilitet som innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg opplysningene dine i et maskinlesbart format. I tillegg vil du ha rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser.

Når det gjelder din rettighet til sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en nærmere bestemt periode.

Dersom du mener at vi ikke følger denne Personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

 

Ta kontakt med vårt personvernombud dersom du har mistanke om uautorisert innsyn fra en av våre ansatte må du ta kontakt med vårt personvernombud. Personvernombudet vil bistå deg ved bestilling av en utredning. Dersom det avdekkes at din mistanke er berettiget, vil du bli underrettet om det. Du vil få informasjon om at saken blir håndtert av WNO, samt at den rapporteres til Datatilsynet.

WNO lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre oppdrag eller levere våre tjenester til deg. Vi vil for eksempel slette dine personopplysninger når vi ikke lenger har et avtale- og kundeforhold med deg, så fremt det ikke er lovpålagt å beholde informasjonen for en lengre periode.

Våre digitale kanaler bruker cookies (informasjonskapsler). Les mer om dette i vår cookie erklæring.

Dersom du har spørsmål vedrørende hvordan vi behandler dine personopplysninger eller du ønsker å kontakte oss for å få innsyn, rette eller slette personopplysninger, vennligst ta kontakt med vårt personvernombud på personvern@wuerth.no