Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler Festemidler
Elektro Elektro Elektro
Kjemi Kjemi Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Klær, sko og verneutstyr Klær, sko og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
Maskiner Maskiner Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Bygg og anlegg Bygg og anlegg
Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning

INJISERINGSMØRTEL WIT-WU-300

Nyutviklet ankermasse med svært høye forankringskapasiteter

Würths nyutviklede hybride ankermasse for betong sørger for svært høye forankringskapasiteter med reduserte forankringsdybder og korte kant- og senteravstander.

Svært allsidig ankermasse

WIT-UH 300 er svært godt egnet for montering av bærende og ikke-bærende bygningsdeler i risset og rissfri betong. WIT-UH 300 kan også benyttes til ettermontering av kamstål i eksisterende betongkonstruksjoner.

Variabel forankringsdybde

Gir stor fleksibilitet, avhengig av forankringsunderlag og montasjeforholdene på stedet.

Effektiv ved høye temperaturer

Ideell for forankring i krevende miljøer med høy varmeeksponering. Maksimal korttidstemperatur på +160 °C muliggjør forankring på steder hvor kjemisk forankring tidligere ville vært uegnet. Temperaturområde
-40 °C til +160 °C. For mer informasjon, se ETA 17/0127.

Herder svært raskt

Effektiviserer monterings- og arbeidsoperasjonen.

Typiske bruksområder

Ettermontering av kamstål i betong (REBAR)

Innfesting av søylepunkter

Forankring av trekonstruksjoner til betong

Forankring av sikkerhetsinstallasjoner

Forankring av rekkverk

Forankring av ståldragere til betong

Forankringsunderlag

Risset betong

Risset betong

Risset betong