Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler Festemidler
Elektro Elektro Elektro
Kjemi Kjemi Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Klær, sko og verneutstyr Klær, sko og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
Maskiner Maskiner Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Bygg og anlegg Bygg og anlegg
Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning

Dimensjoneringsprogram for betongforankring

Würth Dimensjoneringsprogram for betongforankring er en programvare som effektiviserer nødvendige utregninger når laster er bestemt. Forankringen dimensjoneres i henhold til ETAG 001, annex C. Dette dokumentet er utarbeidet av European Organisation for Technical Approvals – EOTA – som har forgreninger til offisielle medlemmer over hele Europa.
I Norge er det SINTEF Byggforsk som er offisielt medlem av EOTA.

Dimensjoneringsprogram for betongforankringDimensjoneringsprogrammet er på norsk og er tilrettelagt for norske forhold. Programmet er øremerket Rådgivende ingeniører og BA-ingeniører som forbereder forankringsarbeider i prosjekteringsfasen eller i tiden før forankring. Det er lagt vekt på et svært brukervennlig dimensjoneringsprogram med oversiktlige inntastingsgrep og utskrifter. De fleste av våre tunge stålankere har Europeisk Teknisk Godkjenning – ETA – og er lagt inn i programmet for dimensjonering.

Det koster ikke noe å laste ned eller bruke programmet. Under nedlasting kommer våre brukerforutsetninger samt generelle ansvarsforhold ved dimensjoneringsarbeider opp som skjermtekst. Teksten anses som lest og akseptert når dimensjoneringsprogrammet er nedlastet og tatt i bruk.

Last ned dimensjoneringsprogrammet her (58.4 MB, Versjon 4.20)