Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler Festemidler
Elektro Elektro Elektro
Kjemi Kjemi Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Klær, sko og verneutstyr Klær, sko og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
Maskiner Maskiner Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Konstruksjons- og bygningskomponenter Konstruksjons- og bygningskomponenter
Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning

Løfteulykker kan unngås: Stort ansvar for både arbeidsgiver og ansatte


Arbeid med løfteredskaper medfører hvert år mange alvorlige ulykker i arbeidslivet. Würth har fokus på en sikker arbeidsplass hos kundene, og sikkerhet ved bruk av løfteutstyr er av største viktighet.

- Vi ønsker å bevisstgjøre for kundene hvor viktig det er å arbeide med riktig og godkjent redskap, og bruke det korrekt med best mulig sikkerhet. Lover og forskrifter samt standarder som ISO, EN og NS skal ivareta dette, sier Produktsjef Jan Fladen.

Tungt ansvar
Arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å vurdere risiko, planlegge og tilrettelegge løftearbeid. Arbeidsgiver har også hovedansvar for opplæring og riktig bruk av utstyr, men bruker av løfteutstyret har også et ansvar, også for sitt personlige verneutstyr. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli stilt til ansvar for avvik, overtredelser og ulykker. Dette kan medføre bøter eller stengte arbeidsplasser.

Vær beredt
Arbeidstilsynet er en statlig kontrollmyndighet som skal føre tilsyn med at private og offentlige virksomheter følger kravene etter bl.a. Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet kan komme med kontroller på både anmeldte og uanmeldte besøk. Da er det viktig at bedriftene har orden og kontroll på alt relatert til løft.

Sjekk og kontroll

Må sjekkes årlig
Med alt godkjent løfteredskap skal det medfølge sertifikat. Her er det krav om opplysninger om:

 • produsent
 • produksjonsdato
 • materialkvalitet
 • serienummer
 • CE-merking

- Alt løftrelatert utstyr skal i likhet med fallsikringsutstyr ha en årlig sjekk av autorisert kontrollør. Würth gjennomfører årlig kontroll ved alle våre butikker. 
- Ved hjelp av en database passer vi på at alle kundene som har kjøpt utstyr av oss får tilbud om årlig NB sjekk av utstyret. De får en invitasjon fra butikken og kan levere det inn for kontroll og få oppdatert sertifikatet.

Kontroll hos kunden
For større kunder kan Würth også utføre kontrollen på arbeidsplassen.
- Dette tilbudet forenkler prosessen for kundene, dette er tilbud vi får gode tilbakemeldinger på. Våre uteselgere minner også på at løfteutstyret skal være vedlikeholdt, klart til bruk og at sertifikatene er tilgjengelig arkivert. Kort fortalt er vårt ønske å bevisstgjøre våre kunder om hvor viktig sikkerhet på arbeidsplassen er, samt å gjøre prosessene rundt dette enklere for kundene våre, understreker Fladen.

Kurs og opplæring
Würth holder forøvrig kurs for arbeidsgivere og arbeidstakere både ute i butikkene og ved vårt hovedkontor. Vilagerfører også mykt løfteutstyr som båndstropper og rundsling, samt kjettingredskap, løftetaljer, sjakler, og plateklyper. Se vår nettside for oppdatert informasjon, og registrer deg i nettbutikken for å handle døgnet rundt.

Jan Fladen, Produktsjef

Se vårt utvalg innen rundslinger! Flere farger, lengder og tonn

Båndstropper - fra 1 til 5 tonn. Velg blant 4 farger!

Krav om årskontroll

 • Hold orden på ditt løfteutstyr! Lagre det i skap eller på vegg etter farge/tonnasje og lengde
 • Sjekk etter bruddskader og sår i båndet
 • Arkiver alle sertifikater
 • Alt løfteutstyr skal kontrolleres av godkjente, sertifiserte kontrollører en gang i året. Våre butikker har til enhver tid oversikt over når
  ditt utstyr skal kontrolleres.

Vi har flere typer kjettingskrev, koblingsledd og sikkerhetskroker.

ALT LØFTEUTSTYR LEVERES MED SERTIFIKAT.