Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler Festemidler
Elektro Elektro Elektro
Kjemi Kjemi Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Klær, sko og verneutstyr Klær, sko og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
Maskiner Maskiner Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Bygg og anlegg Bygg og anlegg
Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning

Branntetting reduserer sannsynligheten for tap av liv og helse

Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK17, trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Hovedformålet med forskriftens krav til sikkerhet ved brann er å redusere sannsynligheten for tap av liv og helse ved brann til et akseptabelt, lavt nivå.

Dette oppnås blant annet ved at det benyttes materialer og produkter som ikke gir uakseptable bidrag til utvikling av brann, og at byggverket, ­bygnings- og installasjonsdelene utformes slik at brannspredningen begrenses.

Branntetteguide

Ta gjerne en kikk på vår branntetteguide som forteller deg hvor du skal bruke de ulike produktene.

Se vår nye katalog her!

Branntetting stopper kaldrøyk og branngasser

Ved brann i en bygning utvikles store mengder giftig røyk. Giftinnholdet kan variere ut i fra valg av ­bygningsmateriale. Kaldrøyken dreper flest mennesker ved en brann og i tillegg til at giften kan drepe så skaper røyken en tåke som det kan være umulig å orientere seg i.

Gassene brannen produserer har antennelse i flere temperaturnivåer, noe som akselererer en brann. Branngasser kan inneha en så høy temperatur, at du vil brenne lungene om du puster inn gassen.

Branntetting stopper kaldrøyk og branngasser. Noe av det viktigste som gjøres i en branntetting er å sørge for at kaldrøyk og branngasser ikke passerer ett ­brannskille i vegg eller dekke.

 

Kontakt meg om detteIPT fuge- og tettemasse

Brannhemmende rørmansjett

Brannhemmende akryl

Lyddemping

Luftbåren lyd, bølger av vibrasjoner som går gjennom luften og trenger igjennom materialer kan være vanskelig å stoppe, feil oppbygging av lydskille kan skape akselerasjon i lydbølgen og støyen forsterkes.

Trinnlyd er lyd som skapes av fottråkk eller annen aktivitet som skaper lydbølger i materialet som gjengis i etasjen under,eller i inntilliggende rom.

Demping av lyd: En god måte å gjøre tiltak mot uønsket lyd er å bruke materialer som demper lydbølgene når de passerer materialet.I byggeforskriftene beskrives kun materialenes egenskaper til demping av lyd, siden oppfattelsen av type lyd er ­i­­ndividuell.

Tettemassene for branntetting har en dempende effekt på lydbølgene som trenger igjennom materialer. For å ha en lyddempende effekt må massen ha en varig varig elastisitet på minimum 10%.

Ta en kikk på tabellen for lyddemping.

Ta branntettingen selv!

Med et kurs i branntetting kan du enkelt og økonomisk utføre branntettingen selv! Kurset passer for entreprenører innen bygg- og alle tekniske fag.

Vi holder kurs over hele landet, og send oss gjerne en forespørsel om du ønsker kurs i ditt distrikt.

Har du branntettet selv?

Utfyllbar rapportliste

Ny katalog med norsk ETA-dokumentasjon!

Branntettekatalog med produkter for brann-, røyk- og lydtetting

Ved behov for engelsk ETA gå inn på wuerth.no inn under det enkelte produkt.