Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler Festemidler
Elektro Elektro Elektro
Kjemi Kjemi Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Klær, sko og verneutstyr Klær, sko og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
Maskiner Maskiner Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Konstruksjons- og bygningskomponenter Konstruksjons- og bygningskomponenter
Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning

Maskinspikring er spikring ved bruk av mekaniske maskiner med ulike drivmiddel. Det vanligste drivmiddelet er trykkluft produsert av en kompressor, men i tillegg finnes det maskiner som drives av gass og/ eller batteri. Maskinspikring er den raskeste måten å foreta en mekanisk innfesting i treverk, og er en av de mest effektiviserende oppfinnelsene i nyere historie. I denne guiden finner du Würth Norge AS sitt nøye utvalgte sortiment av maskinspikring og tilbehøret til dette. Både tilhørende forbruksmateriell til de ulike maskinene, men og kompressorer og annet tilbehør.

Uansett hvilket drivmiddel man velger å benytte, er det alltid viktig å tenke sikkerhet for seg selv og omgivelsene. Første bud er å sikre seg selv med personlig verneutstyr – briller og hørselvern er minimum det man bør benytte. Vær oppmerksom på omgivelsene, og husk at en spikermaskin kan gjøre minst like stor skade som et hvilket som helst skytevåpen.

En annen viktig ting relatert til sikkerhet er å forhindre feilfunksjon på maskinene. Bruk alltid det forbruksmateriellet og tilbehøret som er tilpasset den maskinen du benytter. Og som ordet sier er dette maskiner – en innretning av nøye tilpassede deler som samarbeider om stor kraftoverføring. Derfor er rett vedlikehold også viktig for å unngå unødig slitasje som forårsaker feilfunksjon. I guiden finner du råd og veiledning til daglig og periodisk vedlikehold, både for spikermaskiner og for tilhørende utstyr.

Sammen med hver maskin finner du også en tabell med det forbruksmateriellet som passer til maskinen. I tillegg til at forbruksmateriellet skal passe til maskinen, er det meget viktig at det passer til materialet det skal monteres i, og at det tåler klimaet året rundt på plassen det brukes. Vi skiller i hovedsak mellom tre ulike typer kvaliteter; Varmforzinket( VF), elektrolytisk galvanisert/forzinket(ElZn) og A4. VF og ElZn er overflatebehandlinger, og A4 er syrefast stål, og har dermed samme egenskap gjennom hele materialet. Kvaliteten ElZn benyttes i hovedsak på kramper og dykkertspiker. VF benyttes gjerne på hvitt treverk. Ved ekstra krevende forhold har vi ytterligere en klasse innenfor VF som kalles C4. Ved kystnære strøk eller ved bruk av modifisert trevirke bør det benyttes A4 syrefast spiker. Som du skjønner er ikke maskinspikring noe vi i Würth tar lett på, og målet med denne guiden er å gjøre det enklere å komme frem til det beste valget for dine prosjekter – hver gang. Lykke til!

Krampemaskiner

Dette er maskiner der man skyter kramper i stedet for vanlig spiker. Krampene gir godt hold når man monterer duker, folier,plater eller lignende.

De minste krampemaskinene er derfor ofte benyttet innen møbelindustrien. De mellomste passer gjerne til duker og folier på bygg. De største benyttes ved f.eks. festing av større plater, slik som gulvspon, trefiberplater o.l.

Dykkertmaskiner

Med ”dykkert” menes spiker der hodet på spikeren trekker litt inn i treverket. Det er allikevel godt hold i spikeren, og dette gjør at man får et mindre synlig inngangshull. Derfor er det mest vanlig å benytte dykkertspiker på listverk, fôringer, panel og andre steder der utseendet er viktig. Hullene kan enkelt sparkles igjen slik at man kan male over og få en ”ubrutt” flate.

Dykkert kommer i hovedsak i to dimensjoner – 1,6 mm/16 gauge som kalles ”standarddykk”, og 1,2 mm/18 gauge som kalles ”minidykk”. Betegnelsen ”gauge” (16 og 18) angir at trådtykkelsen er 1/16 og 1/18 dels tomme (inch). 16 gauge i ”mm” blir derfor avrundet til 1,6 mm og 18 gauge avrundes til 1,2 mm.

Coilmaskiner

På M-spiker som skal brukes i byggverk og panel, er det krav til utførelse og utforming av spikerhodet.

For å spikre utvendig panel må hodet være sirkulært, og bæreflaten på hodet må være minimum 2,1 gangerstammediameteren. For lite hode gjør at panelene som utsettes for vær og vind vil trekke spikerhodet gjennom treverket.

En stor fordel med coil i forhold til stav er at man får mange flere spiker pr. ladning. Ved å benytte trådbundet oil vil man i tillegg unngå plastrester under spikerhodet.

Stavmaskiner

Stavmaskiner er de første spikermaskinene som ble laget. Stavmaskinen lages i tre forskjellige vinklinger på magasinet i forhold til maskinkroppen - 17, 21 og 34 grader. 21-grader er den mest utbredte i Europa, mens 34-grader preger det amerikanske markedet. Årsaken til at 34 grader ikke har fått noe godt fotfeste i Europa er utformingen på spikerhodet som fram til nå kun har hatt D-hode utførelse. Kun sirkulære spikerhoder er godkjent for bruk på utvendig kledning. Vi har nå fullhode (sirkulært) offset i 34° som første leverandør i markedet, og åpner dermed for at 34 graders maskiner skal lykkes i Europa også. I vårt utvalg har vi maskiner som starter påspikerlengde fra 50 mm, og helt opp til den største maskinen som tar 160 mm lengde.

Coilmaskiner - papp

Pappspiker er en kort spiker med stort hode. Spikertypen ble laget fordi undertaket skulle tekkes med papp. I begynnelsen ble det benyttet kramper til innfesting, men kramper har mindre bæreflate og har ingen tetting rundt spikerstammen slik som hodet på pappspikeren sørger for. På tak ble det stort sett brukt taktro (undertak) av rupanel for å få et stivt og stabilt underlag for pappen. Verken pappen eller underlaget er særlig tykt, så derfor var det behov for en kort spiker. Det er grunnen til navnet ”pappspiker”.

I hovedsak er det kun pappspiker som er godkjent for papp og shingel som brukes på tak. Pappspikeren er også konstruksjonsgodkjent på GU, asfaltplater (vindtetting) og en rekke dukprodukter.

Beslagsmaskiner

Beslagsmaskiner brukes til å spikre/feste bygningsbeslag. Å spikre bygningsbeslag er en tidskrevende operasjon dersom det spikres for hånd, og maskiner forenkler denne jobben betraktelig – opptil 10 ganger raskere er ikke uvanlig. I tillegg minsker risikoen for ” blåslåtte” fingre og andre typer skader.

Bygningsbeslag brukes til forankring mellom trematerialer, og tre mot andre underlag. På grunn av stadig mer ekstremvær stilles det strengere krav til forankring av bygninger, og stormanker blir bare mer og mer vanlig. Beslagsspikeren til beslagsmaskiner har en stammediameter på 4 mm, og pregingen er full-ringet. Denne pregingen gjør at spikeren får maksimalt grep i treverket.

Kompressor

Gassmaskiner

Gassdrevne maskiner er et godt alternativ til luftdrevne maskiner. Gassmaskiner kan ikke erstatte luftdrevne maskiner, men er perfekte til oppgaver der man vil eller må unngå slanger og kompressorer. Maskinene drives av både gass og oppladbart batteri. Gassen til en gassdrevet spikermaskin vil holde til ca. 1100 spiker, og en batteriladning holder til ca. 4500 spiker.

Gassen sprøytes inn i forbrenningskammeret, antennes av en gnist og eksosen ventileres ut ved hjelp en vifte. Husk at dette er en forbrenning og avgir eksos. Sørg for at du har god utlufting dersom maskinen brukes innendørs.